‘Eenheid in verscheidenheid’ op Kerkendag Middelharnis

DEZE DAG IS AFGELAST IN VERBAND MET TE WEINIG OPGAVEN

MIDDELHARNIS – De Ring Haringvliet (Rozenburg, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee) van de classis Delta houdt zaterdag 12 oktober  2019 in de Emmaüskerk in Middelharnis een Kerkendag met als thema ‘Eenheid in verscheidenheid’.

De Kerkendag is een dag waar ontmoeting centraal staat: elkaar ontmoeten en inspireren als kerken op deze eilanden, het Samen Kerk Zijn. De dag is vooral bedoeld voor kerkenraadsleden en betrokken gemeenteleden. De regiegroep SaGe heeft een uitgebreid programma voorbereid met verschillende inleiders en workshops. Deelnemers kunnen twee workshops naar keuze bijwonen.

Programma Kerkendag:

10.30 uur: Inloop met koffie en thee. De informatiemarkt is open.

11.00 uur: Opening door Adrie Stolk van de Regiegroep / de classis en de synode alsmede één van de predikanten van de Regiegroep.

11.20 uur: ‘De verbindende kracht van geloven’: hoe kun je jouw eigen identiteit inbrengen
in het samen kerk zijn
. Inleiders zijn ds. Dick ter Horst en ds. Korné Timmerman. Afsluitend is er een plenaire discussie.

12.10 uur: Lunchpauze met een kom soep en een broodje. Er is dan ook tijd voor ontmoeting en de markt van mogelijkheden. Tevens is er een boekenkraam aanwezig.

13.00 uur: Eerste workshopronde

14.15 uur: Tweede workshopronde

15.15 uur: Verzamelen in de kerkzaal, laatste mededelingen

15.25 uur: Afsluiting van de Kerkendag door classispredikant ds. Arie van der Maas.

15.35 uur: Koffie en thee met mogelijkheid tot nagesprek. Wie naar huis wil kan naar huis.

Workshops waaruit men kan kiezen (2 per persoon):

  1. Over inspiratie gesproken. Iconen en meer. Inleider Leendert Jan Lingen.

In de Grieks-Orthodoxe kerken hebben Iconen een belangrijk rol gespeeld, zowel in de geloofsbeleving als in de erediensten. Anders dan bij de Rooms-Katholieke Kerk zijn het niet beelden die verering ontvangen, maar afbeeldingen die ons helpen ons te concentreren. Maar hoe werkt dat dan en wat doet mij dat? Daarover gaat deze workshop.

  1. Geloven op het dorp. Inleider Mathilde Meulensteen.

Van oudsher staan de oude kerken van onze dorpen in het midden, zijn ze maatbepalend voor ons tijdsbesef en ons levensritme. Die tijden zijn voorbij maar is daarmee de plaats van de kerk in het dorp naar de zijlijn verschoven? Wat is de relevantie van kerk (en geloof) voor je dorp? En hoe geef je daar op een eigentijdse wijze vorm en inhoud aan? Boeiend voor ons allen!

  1. Werken met een jaarthema: hoe doe je dat. Inleider Jack de Koster.

Kerk zijn is meer dan op zondag naar de dienst gaan. Ook door-de-weeks is er van alles waar we voor uitgenodigd worden. Een jaarthema kan ons helpen om die dingen op elkaar af te stemmen, ze in één lijn te brengen. Maar hoe werkt dat dan? Jack gaat ons inzicht geven.

  1. Kerk en jongeren: een uitdaging. Inleider Tamara Hoogstad.

Voelen jongeren zich aangesproken in onze erediensten, bij ons kerkenwerk, of is het jeugdwerk van onze gemeente toch een ‘eilandje’. We doen goedbedoelde dingen voor de jeugd maar ook met de jongeren? Hoe brengen we oud en jong met elkaar zo in contact dat er sprake is van een echt gesprek? Wat verlangen we eigenlijk van onze gemeente en voor de jeugd? Een uitdagende workshop die niet voor liefhebbers is….

  1. Kerkmuziek: de verbindende kracht van muziek. Inleider Mar van der Veer.

Muziek raakt het hart. Deze algemene waarheid mag in de kerk bijzonder worden ervaren: hoeveel mensen putten juist in de laatste fase van hun leven moed uit een lied? Maar dat kan ook eerder in ons leven, ook morgen als we in de kerk zitten! Hoe kan Muziek die verbindende rol krijgen? En wat vraagt dat van ons als gemeente? Mar gaat ons meenemen in deze vragen.

  1. Pastoraat en eenzaamheid. Inleider Dick van Dijk.

Eenzaamheid is (ook binnen de kerk) een onderschat probleem, niet alleen bij ouderen! Hoe herkennen we dat en hoe gaan we daar op een pastorale wijze mee om? Welke vormen van eenzaamheid kennen we en hoe kunnen we als geloofsgemeenschap daar een rol in vervullen? Want: meer bezoek brengen is vaak niet echt een antwoord… maar wat dan?

  1. Het Bijbelverhaal wordt praktisch: onderweg met psalm 121. Inleider Dick ter Horst.

Psalm 121, een overbekende psalm, een pelgrimslied bij de opgang naar Jeruzalem. We gaan deze psalm opnieuw ontdekken doordat we ons zelf daarin gaan ‘vinden’. Misschien wel de vraag vanuit heel de Bijbel: ‘Wat doet dit jou als lezer?’ Een oefening die u ook zomaar in de kerkenraad kunt uitvoeren met andere Bijbelgedeelten.

Aanmelden voor de Kerkendag in Middelharnis kan via dick@hartvoordekerk.nl , tel 06-15139055. Graag bij de opgave ook vermelden welke workshops u wilt bijwonen, er zal zoveel mogelijk rekening met deze keuze worden gehouden. De dag is vrij toegankelijk, maar om de kosten te dekken kunt u een vrijwillige bijdrage doen in de collectebus aan de uitgang.

Er is parkeergelegenheid aan de Julianaweg, vlakbij de Emmaüskerk.