FFA-laureaat Zumretay Arkin spreekt over godsdienstvrijheid

Illustratie Len Munnik

MIDDELBURG – De Raad van Kerken Middelburg houdt in samenwerking met het Jongerencomité Four Freedoms Awards 2024 op 11 april in de Koorkerk van Middelburg een avond met laureaat Zumretay Arkin.

Zumretay Arkin ontvangt eerder die dag een Four Freedoms Award voor haar inspanningen op het gebied van godsdienstvrijheid. Tijdens de bijeenkomst in de Koorkerk kan iedereen die da wil haar ontmoeten en horen spreken over godsdienstvrijheid.

De laureaat zal daarbij ingaan op haar strijd voor het behoud van godsdienst, taal en cultuur van Oeigoeren, een islamitische minderheidsgroep in China. Daarnaast zal een jonge Oeigoer, die naar Nederland kwam, de aanwezigen meenemen in zijn ervaringen. Aansluitend volgt een interreligieuze dialoog over vragen als ‘ervaren wij vrijheid om geloof tot uiting te brengen’ en ‘heeft behoud van godsdienstvrijheid onze aandacht nodig’. Het programma bevat verder Oeigoerse muziek en poëzie en is deels interactief van opzet.

De voertaal zal Engels zijn.

De avond begint om 20.00 uur, de kerk is open vanaf 19.30 uur. Toegang vrij.