Geef verantwoord gehoor aan oproepen overheid – hou kerkdiensten online

WEMELDINGE – ,,We moeten zo verantwoord mogelijk gehoor geven, ook in kerkelijk verband, aan de oproepen van de overheid. De overheid respecteert de eigen positie van kerken en geloofsgemeenschappen, legt (tot nu toe) geen dwingende maatregelen op, maar geeft dringende adviezen. Het is aan ons om daar goed mee om te gaan.’’ Dat schrijft onze classispredikant ds Arie van der Maas maandag 20 december 2021 in een nieuwe coronabrief, waarin hij opnieuw dringend adviseert over te gaan op online kerkdiensten zonder kerkgangers.

Na de persconferentie van premier Rutte zaterdag 18 december, waarin onder meer de totale lockdown van Nederland werd aangekondigd, ingaande op zondag 19 december, schreef ds Van der Maas meteen een e-mailbericht naar predikanten, kerkenraden en kerkelijk werkers in de classis Delta. De persconferentie riep zoveel vragen op ten aanzien van de maatregelen die al de volgende dag van kracht werden, dat hij aan de hand van een spoedbericht van het moderamen van de synode dringend adviseerde over te gaan op online kerkdiensten. Hij schreef ook dat er begrip is dat de aanpassingen voor de zondagsdiensten niet op deze wel erg korte termijn zou kunnen worden gerealiseerd.

Inmiddels is er maandag 20 december nader overleg geweest binnen het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) (klik hier) en kwam de landelijke Protestantse Kerk met een wat uitgewerkt advies. (klik hier).

Adviezen

Ds Van der Maas zet de adviezen in een nieuwe coronabrief van maandag 20 december op een rijtje:

a Schakel tijdens de lockdown-periode over op online kerkdiensten zonder kerkgangers;

b In uitzonderlijke gevallen (denk aan diensten van bevestiging/ intrede, doop of specifieke pastorale situaties) kunnen er ook kerkgangers aanwezig zijn met een maximum van 50;

c Uitvaarten maximaal 100 personen, huwelijksdiensten maximaal 50 (vergelijk b.);

d Voor jongeren tot en met 17 jaar zijn er beperkte mogelijkheden na 17.00 uur;

e Vergader zoveel mogelijk digitaal. Indien fysiek bijeenkomen echt noodzakelijk is, doe dat dan met zorgvuldige naleving van de basisregels;

f Wees terughoudend met bezoekwerk, doe alle zoveel mogelijk telefonisch of gebruik beeldbellen. Wanneer fysiek bezoek dringend gewenst is, bijvoorbeeld op crisismomenten, doe dat dan met inachtneming van de coronaregels zoals maximaal 2 personen op bezoek per dag.

Hopen en bidden

Onze classispredikant vraagt daarbij om zorgvuldige aandacht voor de basisregels. ,,Uiteraard besef ook ik dat dit alles ten koste gaat van zaken waaraan we zo graag onze aandacht en inzet geven, zoals laagdrempelige kerstvieringen om daarmee juist in deze tijden een bredere groep mensen te bereiken dan gewoonlijk.’’ Hij schrijft in zijn brief ook te hopen en bidden dat het door alle beperkingen heen de kerken toch gegeven is – opnieuw met de nodige aanpassingen – om in de komende weken het kerk-zijn in de erediensten en waar mogelijk pastorale, diaconale en missionaire activiteiten, vorm te geven.

Geloof in Zeeland kerstuitzending

Daarbij verwijst hij naar de speciale kerstaflevering van Geloof in Zeeland, die Omroep Zeeland Eerste en Tweede Kerstdag zal uitzenden. Dit initiatief van de Zeeuwse Raad van Kerken wordt opgenomen in de Nicolauskerk in Wolphaartsdijk met musici en zangers uit Wolphaartsdijk, Goes en Zierikzee. Aan het programma wordt meegewerkt door ds Corine van Eck, predikant van de Nicolauskerk en voorzitter van de classicale visitatie in de classis Delta, pater Thaddy de Deckere van de H. Damiaanparochie en singer-songwriter-kunstenaar Broeder Dieleman. Broeder Dieleman zal een verhaal vertellen. Het programma is bedoeld voor een breed publiek en als aanvulling op dat wat in de gemeenten en parochies wordt gedaan. ,,Wellicht dat deze kerstuitzending, juist nu met de lockdown, een nog bredere functie zal hebben’’, aldus ds Van der Maas.

Ds Van der Maas wenst een ieder alle goeds voor het komende Kerstfeest en besluit zijn brief traditiegetrouw met een lied, lied 502 uit Liedboek 2013, met een tekst van Sytze de Vries: Wij zingen door de tranen heen

Wij zingen door de tranen heen,
ver boven onze macht,
omdat in ongekende nacht
als blijvend teken van de dag
één ster ons tegenlacht.

Kom en word opnieuw geboren,
ster waarop de wereld wacht.
Breek het donker met uw stralen;
met uw warmte; breek de nacht!