Handhaving maatregelen zorgt voor onrust binnen geloofsgemeenschappen Goes

GOES – De handhaving van de beperkende coronamaatregelen zorgt binnen sommige (geloofs)gemeenschappen in Goes voor veel onrust. Er zijn verschillen van mening over ‘rekkelijk’ en ‘precies’ naleven ervan, waarbij de emoties hoog kunnen oplopen. Vooral het pastoraat in zorginstellingen en bij uitvaarten levert voor de pastores, ouderlingen en andere vrijwilligers lastige situaties op. Men is daarnaast bezorgd en nerveus voor controles door BOA’s ter plekke bij kerkdiensten. Bovendien zijn er signalen dat een groeiend aantal pastores in geestelijke nood is of dreigt te komen.

Dat kwam naar voren tijdens de vierde (digitale) bijeenkomst van de gemeente Goes met de plaatselijke geloofsgemeenschappen over de coronamaatregelen, dinsdag 27 januari 2021. Burgemeester Margo Mulder van Goes beloofde een mededeling te sturen naar de besturen om de zorgen over deze kwestie weg te nemen. Mevrouw Mulder legde uit dat voor de handhaving van de openbare orde in Goes en omstreken politie en boa’s vóór het ingaan van de avondklok (21.00 uur) intensief surveilleren. Bewoners van Goes is gevraagd melding te doen van eventuele verdachte situaties en samenscholingen. Na 21.00 uur treden politie en BOA’s repressief op: ze doen aanhoudingen en delen boetes uit. In Goes worden, met medewerking van buurtorganisaties, zogenoemde hotspots van bijvoorbeeld hangjongeren scherp in de gaten gehouden.

Geestelijke nood

Het is inmiddels duidelijk dat de geestelijke nood door de avondklok nog schrijnender wordt. Daarom hebben enkele kerkgemeenschappen een ‘crisisgroep’ die de acute pastorale situaties behartigt. Het gebruik van de ‘werkgeversverklaring’ in de avonduren is echter niet erg helder voor veel aanwezigen: de geloofsgemeenschap is juridisch gesproken immers geen werkgever van vrijwilligers. Volgens de burgemeester gaat het hier om strafrecht en niet om bestuursrecht. De verklaring dient goed en nauwkeurig te worden ingevuld vanwege het risico van beboeting. Het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) heeft hierover de landelijke denominaties en de lokale gemeenschappen ingelicht, maar er leven daarover in Goes toch nog veel vragen. De burgemeester zegde toe dit punt nader uit te zoeken en de betrokkenen hierover te berichten. (lees ook: Avondklok: twee verklaringen nodig)

Zorgen om pastores

Tijdens de bijeenkomst kwam ook naar voren dat een steeds groter aantal pastores en actieve vrijwilligers in geestelijke nood dreigt te komen. Er zijn signalen van oververmoeidheid, burn out en ‘moral injury’ door de grote beperkingen bij de uitvoering van pastorale taken. Daarbij komen het groeiend onbehagen binnen de geloofsgemeenschappen en het gebrek aan uitzicht op een einde van deze crisis.

Kerkdiensten

De geloofsgemeenschappen hadden weinig nieuwe ontwikkelingen te melden. Veel kerkdiensten vinden online plaats zonder bezoekers. Het aantal uitvoerenden – voorganger, zangers – is tot een minimum teruggebracht. De meeste vieringen zijn online te volgen en terug te kijken. Huisbezoeken worden niet of nauwelijks meer gedaan, dus veel pastoraat vindt noodgedwongen telefonisch plaats.

De real time kerkdiensten worden volgens de regels gehouden. Dertig personen per kerkdienst en bij sommige gemeenschappen 2 of 3 diensten per zondag. Door dit toerbeurtsysteem komt het voor dat gemeenteleden dan eens per maand in de gelegenheid zijn naar een kerkdienst te gaan. Enigszins voorzichtig wordt een aantal activiteiten voor jongeren weer hervat. Landelijk heerst hetzelfde beeld met hier en daar een uitzondering van grote groepen gelovigen in de kerk op zondag.

In de Goese moskee vindt het vrijdagmiddaggebed voor mannen op aangepaste wijze plaats. Men neemt een eigen gebedskleed mee en men draagt mondkapjes tijdens het gebed van ongeveer een half uur. De vrouwen bidden thuis. Als het laatste van de vijf dagelijkse gebeden voorbij 21.00 uur opschuift (maankalender), zal de tijd worden aangepast. Voor de komende vastenmaand Ramadan wordt in overleg met SMWO naar een digitale ‘oplossing‘ gezocht.

Er werd tijdens de bijeenkomst ook melding gemaakt van besmettingen en quarantaine in de grotere gezinnen van diverse geloofsgemeenschappen.