Het is eindelijk morgen voor Stadsklooster

tekst en foto’s Willem Staat

MIDDELBURG –  De opening van Stadsklooster Simpelhuys in Middelburg verliep vrijdag 13 mei met hindernissen, geheel in lijn met de moeizame totstandkoming van de voorziening. Want toen gedeputeerde Jo-Annes de Bat en pionier Henk Goudswaard aan het touw trokken om ballonnen neer te laten wilde het net waarin die verpakt zaten niet open, zodat het complete pakket tussen het publiek landde.

Gedputeerde Jo-Annes de Bat (links) en Henk Goudzwaard kijken naar de ballonnen, die niet doen wat werd verwacht.

Het plan om het Stadsklooster, plek van rust, bezinning, gastvrijheid, stabiliteit en respect te stichten ontsproot in 2012 aan het brein van pionier Henk Goudzwaard. Hij kwam erop toen de Protestantse Gemeente Middelburg besloot om de diensten te concentreren in de Nieuwe Kerk en de overige bedehuizen af te stoten. Henk vond het zonde dat dan ook de intieme Engelse Kerk dicht zou gaan en diende bij de kerkenraad een plan in om deze een andere bestemming te geven. De weg naar de uitvoering was echter geplaveid met tegenslagen. Het duurde zo lang dat Henk en zijn vrouw Agnes begin 2021 zelfs overwogen de stekker eruit te trekken. Maar toen kwam de zaak plotseling in een stroomversnelling.

Hoop voor mensen met noden

Krijn Hamelink, waarnemend voorzitter van het stichtingsbestuur.

,,Na een lange tijd van voorbereiden, pionieren en vooral wachten is het toch morgen geworden”, concludeerde Krijn Hamelink, waarnemend voorzitter van het stichtingsbestuur. Hij sprak de hoop uit dat het Stadsklooster van betekenis is voor mensen met noden. Een plek die stilte en rust biedt in een wereld vol lawaai en spanning. In die geest sprak ook Jo-Annes die zichzelf profileerde als ‘de rustigste gedeputeerde’. Het viel hem op dat de stilte op je valt zodra je de poort naar de tuin bent binnengestapt. De Bat refereerde aan het verhaal over de profeet Elia, aan wie God zich op de berg Horeb openbaarde in het suizen van een zachte bries. Hij verwees ook naar liederen rond deze thematiek waaronder de Nederlandse songfestivalinzending ‘De Diepte’ van S 10 en het geestelijke lied ‘Stilte over alle landen’.

Pionier Henk Goudzwaard.

Henk Goudzwaard ging in op de plaats die het klooster in de Middeleeuwen innam tussen de vele religieuze gemeenschappen in de stad. Het behoorde bij de opening in 1480  aan de Begarden, maar kwam later in handen van de Cellenbroeders. Zij putten hun inspiratie uit de ideeën van Thomas à Kempis en Geert Grote, vertegenwoordigers van de vernieuwingsbeweging van de Moderne Devotie. De broeders legden zich toe op de zorg voor zieken, gevangenen en vreemdelingen en begrafenissen. Zij begroeven ook mensen die aan de pest waren overleden, een werk dat meeste mensen liever uit de weg gingen. Vooral door die taak mocht het klooster in 1574 open blijven nadat Willen van Oranje de stad veroverde op de Spanjaarden. Alle andere gemeenschappen moesten in dat jaar sluiten omdat de rooms-katholieke godsdienst werd verboden. Goudswaard vertelde dat de mensen van het Stadsklooster de zorg die de Cellenbroeders aan de dag legden rond uitvaarten voort willen zetten in een modern jasje, namelijk het begeleiden van nabestaanden.

Muziek en teksten

André Poortvliet bespeelt zijn klavechord tijdens de openingsbijeenkomst.

André Poortvliet uit Middelburg speelde tijdens de bijeenkomst op zijn klavechord werken van Jan Pieterszoon  Sweelinck en William Byrd. De aanwezigen konden na een gezellig samenzijn naar huis met een van de uiteindelijk toch aan het net ontkomen ballonnen. Daarin zaten teksten op papier die Jan Zwemer, de tweede pionier van het klooster er één voor één in had gestopt.

Klik hier voor het volledige programma rond de opening.

 

De hele lading ballonnen kwam tussen het publiek terecht, niet helemaal de bedoeling, maar wel feestelijk. In de ballonnen zaten teksten die de aanwezigen mee naar huis konden nemen. Geheel links pionier Jan Zwemer, rechts Henk Goudzwaard.