In oktober maximaal 30 mensen tijdens eredienst en geen gemeentezang

UTRECHT – De landelijke Protestantse Kerk adviseert en vraagt de gemeenten zeer dringend om in de maand oktober de kerkdiensten te beperken tot maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers). Zingen met de gemeente wordt ten zeerste afgeraden. Online vieringen hebben de voorkeur. Ook wordt er geadviseerd mondmaskers te dragen tijdens verplaatsingen.

Dat is de uitkomst van het overleg dat minister Ferd Grapperhaus (Justitie, Veiligheid en Eredienst) maandagochtend 5 oktober 2020 had met het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO).

Deze nieuwe beperkende maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat het aantal besmettingen verder toeneemt. Met pijn in het hart, maar overtuigd van het belang van deze dringende adviezen, adviseert de Protestantse Kerk in Nederland aan gemeenten deze richtlijnen van de overheid ter harte te nemen.

Verschrikkelijk jammer

De afgelopen dagen heeft Jurjen de Groot (directeur dienstenorganisatie PKN), samen met andere vertegenwoordigers van kerkgenootschappen, intensief overlegd met minister Grapperhaus. De Groot: ,,Het is verschrikkelijk jammer dat de ruimte die er was om kerkdiensten te houden weer wordt beperkt. Het stijgende aantal besmettingen speelt hierin mee, maar helaas ook de beeldvorming die afgelopen dagen rond de kerk is ontstaan.”

Classispredikanten zien dat gemeenten ongelooflijk hun best doen en erin slagen zich aan de regels te houden. Er wordt over het algemeen het zekere voor het onzekere genomen en de grenzen worden niet opgezocht. Verantwoordelijkheid wordt gevoeld en genomen.

Verzet

Tegelijkertijd zien ze ook dat de moeite met en het verzet tegen de beperkende maatregelen groeit. Soms verwijt men de Protestantse Kerk te weinig verzet tegen de richtlijnen vanuit de overheid. De Groot: ,,Ik snap deze weerstand goed. Ik hoop dat mensen er op vertrouwen dat wij er alles aan doen om de belangen van onze gemeenten onder de aandacht te brengen, maar dat soms het algemene belang – de volksgezondheid en de beeldvorming rond kerken – belangrijker is dan ons eigen belang.”

Ds. Marco Batenburg, preses generale synode, realiseert zich goed dat dit een teleurstellende boodschap voor gemeenten is: ,,We wensen kerkenraden wijsheid in de afwegingen die zij moeten maken op basis van deze nieuwe situatie. En we vertrouwen erop dat gemeenten ook nu weer wegen vinden om het kerk-zijn gestalte te geven en te volharden in geloof, hoop en liefde.”

Samengevat:

* Advies om zeer dringende richtlijnen met betrekking tot de kerkdiensten in de maand oktober over te nemen.

* Het werken met enkele voorzangers in de kerk, op afstand van tenminste 5 meter van de gemeenteleden, is wel mogelijk.

* Andere kerkelijke activiteiten, zoals jeugdwerk, kunnen ‘gewoon’ doorgang vinden met inachtneming van de bekende RIVM-richtlijnen. 

Het advies van maandag 5 oktober heeft alleen betrekking op de kerkdiensten in oktober. Eind van deze week is er opnieuw een gesprek tussen de kerken en Grapperhaus.

Zie ook de coronabrief van classispredikant ds Arie van der Maas: Blijf alert en zorgvuldig

Zie ook bericht van het CIO: Behoedzaam vieren van het geloof

Bron: Protestantsekerk.nl