Ds Van der Maas: Blijf alert en zorgvuldig

WEMELDINGE – Het blijft zaak om als kerk en gemeente alert te blijven en zeer zorgvuldig om te gaan met alles wat met het inperken van het coronavirus samenhangt. De verscherpte maatregelen rondom het coronavirus van het kabinet, die gisteren, 29 september 2020 zijn ingegaan, treffen in eerste instantie niet de kerken en andere religieuze situaties. Classispredikant ds Arie van der Maas drukt in een nieuwe corona- brief de kerkenraden, predikanten en kerkelijk werkers van de protestantse kerk in de classis Delta echter op het hart dat de opdracht en verantwoordelijkheid die worden gedeeld met de rest van de samenleving, reden te meer zijn om het ‘gezamenlijke bewustzijn van urgentie’ weer de boventoon te laten voeren.

Dat kerken en andere religieuze situaties vooralsnog een uitzonderingspositie behouden is mede het gevolg van de verantwoorde wijze waarop de kerken tot nu toe met de richtlijnen zijn omgegaan. Premier Rutte erkent dat publiekelijk en minister van Justitie (en eredienst) Ferd Grapperhaus bevestigde dat maandag tijdens het overleg met de kerken.

Schade beperken

Van der Maas, die in zijn brief mede namens het breed moderamen spreekt, denkt dat de schade alleen beperkt kan worden door samen zoveel mogelijk risicomomenten uit te sluiten. ,,Wie zijn ogen niet sluit ziet een ernstige situatie’’, schrijft hij. Hij erkent dat door deze opstelling emotionele en psychosociale schade kan ontstaan. ,,Het is mede aan ons de roeping om, in deze uitzonderlijke situatie waarin de samenleving en onze gemeenteleden zich bevinden, het uiterste te doen wat mogelijk is om zo goed en zo kwaad als het kan door deze – ook kerkelijke – crisis heen te komen.’’

Zingen

In de brief doet Van der Maas ook de dringende oproep om vanwege de toegenomen dreiging tot nader bericht van gemeentezang af te zien. Daarbij is een advies van de werkgroep Zingen in de kerk leidend. Het verantwoorde alternatief van samenzang is maximaal vijf zangers die op tenminste vijf meter van de overige kerkgangers staan. En hoewel kerkenraden eindverantwoordelijk zijn voor de keuze, vraagt hij hen om alleen samenzang toe te staan in regio’s waar sprake is van risico 1 ‘waakzaam’. Voor meer informatie verwijst hij naar de aangepasten richtlijnen van de landelijke kerk. (zie onder)

Kerkdiensten en bijeenkomsten

Kerkdiensten kunnen verder vooralsnog voorgang vinden op de wijze zoals dat sinds 1 juli is geregeld. Voor andere bijeenkomsten betekenen de aangescherpte maatregelen: maximaal 30 personen binnen, maximaal 40 personen buiten en maximaal drie gasten ontvangen in een thuissituatie. Van der Maas realiseert zich terdege dat dit een ingrijpende beperking is van het kerkelijk leven. Gesprekskringen, Bijbelkringen, vergaderingen thuis met meer dan vier personen zijn hierdoor tijdelijk niet mogelijk. Hij roept dan ook op tot nuchterheid om (qua fysieke ontmoetingen) uit te stellen wat kan worden uitgesteld en alleen fysiek bijeen te komen als er een groot en duidelijk belang is. Een alternatief is digitaal of – in verbondenheid – individueel dingen te regelen.

Filippenzenbrief

,,Er wordt veel gevraagd van iedereen. Laten we bij dit alles de geestelijke gemeenschap met Christus en met elkaar blijven zoeken en beleven’’, aldus Van der Maas in zijn brief. Hij haalt daarbij de Filippenzenbrief aan, waarin Paulus schrijft over verbondenheid in de Geest, over ontferming, over eenheid en ook over in bescheidenheid het eigen belang niet groter te achten dan het belang van de ander.

Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had… (Filippenzen 2: 1 – 5, Nieuwe Bijbelvertaling)

Van der Maas eindigt zijn brief met de wens en bede voor iedereen gezondheid en geestkracht, liefde, wijsheid en moed, onder Gods Zegen.
Klik hier voor de aangepaste richtlijnen van de landelijke kerk.

Lees ook het interview in de PZC van 30 september 2020: ‘Corona en de kerk: Een pastoor met een gelaatsscherm voor helpt niet’

Lees ook het artikel (30 september 2020) op Omroep Zeeland: ‘Stop met zingen in de kerk’