Kerkelijke kaart Zeeland breed in beeld

door Margreeth Ernens

WEMELDINGE – ,,Het is gelukt om in Geloof in Zeeland de kerkelijke kaart van Zeeland zo breed mogelijk in beeld te brengen en aan het woord te laten komen. Dat komt vooral door de  voorganger-duo’s uit de verschillende kerkgenootschappen en de persoonlijke woorden. Ik ben blij dat kerk en geloof nu via de regionale omroep in de publieke ruimte zijn gezet. En het is een mooie bijvangst dat door het programma er een begin is gemaakt om met verschillende andere godsdiensten meer contact te hebben.’’

Ds Arie van der Maas (links) en pastoor Wiel Wierz gaan samen voor in de online viering Geloof in Zeeland vanuit de Willibrordusbasiliek in Hulst.

In de slotaflevering van Geloof in Zeeland (Pinksteren, 31 mei), die wordt opgenomen in de Willibrordusbasiliek van Hulst, gaat classispredikant en bedenker van het programma, dominee Arie van der Maas in deze online viering samen voor met pastoor Wiel Wiertz van de Heilige Maria Sterre der Zee-parochie, de Elisabethparochie en de Andreasparochie in Zeeuws-Vlaanderen.

Veelzijdig en gedreven

Voor wie hem (nog) niet kent: onze classispredikant is een veelzijdig, gedreven man, het aanspreekpunt en ‘gezicht van de kerk in de regio’. Hij is zeer actief op sociale media en regelmatig te zien in interviews via Omroep Zeeland, in artikelen in de PZC, en natuurlijk in verschillende afleveringen van het programma Geloof in Zeeland bij Omroep Zeeland. Daarnaast is hij ook maatschappelijk actief onder andere als toezichthouder in de zorg en werkt hij graag mee bij de Zeeuwse ringrijderij als schrijver of speaker.

Tevreden

Eigenlijk had Arie van der Maas gehoopt Geloof in Zeeland, dat als ondertitel ‘Op zoek naar verbinding’ kreeg, via de wekelijkse persoonlijke inbreng nog wat breder te kunnen maken, door wat meer mensen uit niet-kerkelijke sfeer aan het woord te laten. ,,Ja, uiteindelijk is het toch wel heel kerkelijk geworden. Maar ik ben heel tevreden over het programma, dat zich gaandeweg op die manier heeft ontwikkeld. Eerst was sprake van vijf programma’s en dan worden er toch acht gemaakt, mooi van Pasen tot Pinksteren. Veel kerkgenootschappen deden mee en alle eilanden zijn aangedaan. Ik hoop dat we in de toekomst op herhaling kunnen, bijvoorbeeld in de adventstijd een serie Op weg naar Kerst, of volgend jaar Op weg naar Pasen. Misschien in een iets ander format, maar wat mij betreft blijven we met Omroep Zeeland samenwerken ook als we weer gewoon kerk kunnen zijn zonder corona. De verbinding mogen we niet laten schieten, ook de verbindingen tussen kerken moeten we vasthouden. Nu de contacten wat breder zijn geworden zou ik bijvoorbeeld met de Raad van Kerken willen nadenken hoe we een veel breder platform voor kerken kunnen worden.’’

Oecumene

Arie heeft een heldere visie op oecumene, hoewel dat woord volgens hem de lading niet altijd dekt. ,,We moeten de interkerkelijke samenwerking met mensen door grenzen heen opzoeken. In de 21e eeuw gaat het er om elkaar steeds meer te herkennen op geloven en op het kerk-zijn. Geloof in Zeeland is in die zin een mooi voorbeeld hoe het kan dat met behoud van ieders eigenheid verschillende benaderingen en belevingen aan bod kwamen. We konden present zijn in de Zeeuwse samenleving met het Evangelie van Christus. De verschillende keuzes schuren soms, maar de opdracht is elkaar te respecteren en je in te zetten om de gezamenlijke missie. de Liefde van Christus, uit te dragen met woord en daad.’’  

Reacties

Hij ontving veel positieve reacties op het programma. Dat aantal directe reacties groeit nog steeds, en gaandeweg kwamen er ook meer kijkers. Op zondag wordt er veel naar het programma gekeken via Omroep Zeeland tv (Omroep Zeeland heeft geen kijkcijfers voorhanden, maar het is zeker dat veel mensen kijken), en via YouTube wordt vanaf de maandagen gekeken.

Verbinding

Verbinding is voor Arie een sleutelwoord. Via nieuwsbrieven, de classiswebsite, Facebook en Twitter draagt hij zijn boodschap uit: voor ieder in de Delta en daarbuiten die geloof, hoop en liefde zoekt of wil delen. Daarnaast staat de drieslag Vieren, Leren en Dienen, de kernactiviteiten van de gemeenten, hoog in zijn vaandel. Na bijna twee jaar classispredikantschap vindt hij het moeilijk te bepalen of dat mee- of tegengevallen is. ,,Het zit eigenlijk in het midden. Het eerste jaar was vooral verkennen en kennis maken overal. Dit jaar was er al enige routine, maar dat was door de coronacrisis meteen van de baan. Eigenlijk werk ik zonder routine beter, bijzondere omstandigheden vereisen een andere insteek, en dan zie ik altijd weer mogelijkheden.’’

Bemoedigen

In tijden van crisis is Arie misschien wel op zijn best: na de brand die zijn kerk in Hoek op nieuwjaarsdag 2015 in de as legde (hij was toen gemeentepredikant van Hoek), haalde hij alles uit de kast om de gemeente bij te staan en te helpen daar weer een mooie, complete kerk te krijgen. En dat lukte wonderwel. Tijdens de coronacrisis zet hij zich in om de gemeenten in de classis Delta te bemoedigen en te steunen, hen een hart onder de riem te steken en te verbinden. Bestuurlijk heeft hij de nodige kennis en ervaring en dat is ook wel nodig als classispredikant, want er zijn hier en daar nog wel eens brandjes te blussen.

Mooie initiatieven

Ondanks zijn drukke bestaan kan er gelukkig nog steeds een gulle lach en een grapje bij hem af. Want niet alles is negatief: hij is getroffen en geraakt door de vele mooie initiatieven die werden ontplooid in deze bizarre coronatijd. Hoewel hij terughoudend is om snelle stappen te maken naar fysieke kerkdiensten, kijkt hij daar wel naar uit. Dit draagt hij uit in de brieven die hij schrijft aan de predikanten, kerkenraden en kerkelijk werkers in zijn classis.

Voorganger

Ook als classispredikant gaat dominee Van der Maas nog voor in kerkdiensten, in gewone tijden normaal gesproken 3 zondagen per maand, in of net buiten de classis Delta. ,,Dan heb ik er eentje vrij, om als gewoon gemeentelid in Wemeldinge of ergens anders te kerken. Ik preek meestal in een Protestantse kerk, maar soms ook daarbuiten zoals in een Doopsgezinde gemeente.’’ Na de zomer, als de coronamaatregelen hopelijk nog verder zijn opgeheven, hoopt hij zijn gewone werk weer te kunnen oppakken met bezoeken aan kerkenraden en predikanten.

Personalia

Ds. Arie van der Maas (24 augustus 1965) is geboren en getogen in Oosterland op Schouwen-Duiveland en studeerde theologie aan de Universiteit van Utrecht. Hij is gehuwd en heeft vier kinderen. Voor hij in september 2018 predikant werd van de classis Delta, was hij predikant van de Protestantse gemeente Driewegen – Ellewoutsdijk – Ovezande (DEO) en van de Protestantse gemeente te Hoek, beide voor 50% van zijn werktijd. Hij spande zich in die jaren bijzonder in voor samenwerking tussen kleine gemeenten in de Zak van Zuid–Beveland en Zeeuws-Vlaanderen.
Van der Maas werkte eerder buiten de kerk als projectmanager bij NV Economische Impuls Zeeland, maar bleef op de zondagen preken. Daarvoor was hij predikant te Wemeldinge en Kattendijke en ook al in Hoek. Daarnaast was hij voorzitter van de Raad van Toezicht van Zorgstroom.

De classis Delta telt circa 170 gemeenten waarin ca 150 predikanten en kerkelijk werkers actief zijn. Van der Maas wordt dan ook wel eens gekscherend ‘de protestantse bisschop van de Delta’ genoemd.

Zondag 31 mei 2020, Pinksteren, 9 uur: ‘Geloof in Zeeland’, gemeenschappelijke online viering vanuit de Basiliek in Hulst i.s.m. Omroep Zeeland.

Lees op Staatspareltjes.nl meer over Hulst en maak de stadswandeling.