Meld u aan voor de Oecumenelezing 2023!

UTRECHT – In de Geertekerk in Utrecht wordt vrijdag 12 mei de jaarlijkse oecumenelezing gehouden.

Onder de noemer ‘Gods complot: méér dan polarisatie’ houdt Mgr. dr. Dirk Jan Schoon – bisschop van Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk en lid van het Moderamen van de Raad van Kerken in Nederland – deze Oecumenelezing 2023. Aansluitend is er een panelgesprek. Voorafgaand en na afloop is er alle ruimte voor groeten & ontmoeten.

Mgr Dr Dirk Jan Schoon

Polarisatie zit in de lucht, tenen zijn lang en lontjes kort, terwijl tegenstellingen tussen groepen mensen tot heftige confrontaties leiden, waarbij ieder het eigenbelang vooropstelt.
Hoe gaan kerken om met scherpe tegenstellingen in de maatschappij of binnen de eigen kring? Is christelijk geloof een pleister voor alle wonden, een mantel der liefde waarmee alle felheid wordt afgedekt? Wat reiken de bronnen van ons geloof in Schrift en traditie ons aan?

Na de lezing door Dirk Jan Schoon vindt een panelgesprek plaats onder leiding van Christien Crouwel, algemeen secretaris Raad van Kerken in Nederland. Het panel geeft respons op de inleiding. Waarbij ruimte voor uw vragen en inspraak! Panelleden zijn onder andere:

Sandra Oosterwolde

Sandra Oosterwolde theoloog en masterstudent geestelijke verzorging aan de VU, vicaris bij de Evangelische Broedergemeente Utrecht. Provinciaal Bestuur van de Evangelische Broedergemeente. Sandra is vertegenwoordiger van de Evangelische Broedergemeente in de Raad

Ad de Boer, voorzitter Regiegroep eenwording NGK en GKv. Hij was tot 1972 lid van de GKv, daarna actief in de NGK. Ad werkte als journalist en directeur bij de Evangelische Omroep en als (hoofd)redacteur bij bladen als Saamhorig, Shalom, Koers, Opbouw en OnderWeg.

Rachelle van Andel

Rachelle van Andel, predikant van Vrijburg Amsterdam (VVP) met speciale aandacht voor jeugd en jongeren. Naast haar predikantswerk is ze voorzitter van de landelijke remonstrantse diaconie Geloof & Samenleving en lid van de Beraadgroep Geloof & Kerkelijke Gemeenschap van de Raad.

KLIK HIER OM AAN TE MELDENVOOR DE OECUMENELEZING