Nieuwe cursus theologische verdieping

GOES – In de Vredeskerk (voormalige Oosterkerk) in Goes begint 5 september een nieuwe cursus theologische verdieping. De cursus is oecumenisch van opzet: protestanten, katholieken en andersdenkenden zijn allen van harte welkom.

De cursus is bedoeld voor een ieder die meer wil weten van het eigen geloof en de Bijbel; meer wil weten van christelijke spiritualiteit; sterker wil staan en mondiger wil worden in geloofszaken; meer kennis wil opdoen voor geloofsopvoeding, catechese en bezoekwerk; bewuster kerkdiensten wil beleven; open wil staan voor ‘andersdenkenden’.
In de eerste twee jaar van de cursus wordt een brede basis gelegd. Aan de orde komen de bijbelvakken Oude en Nieuwe Testament. Daarnaast het vak Dogmatiek, dat voor veel nieuwe cursisten steeds een verrassing is: het gaat niet om het aanleren van kerkelijke dogma’s, maar om een verdieping in de geloofspraktijk die door de eeuwen door is ontstaan en steeds wordt vernieuwd. Bij het vak Kerkgeschiedenis komt ook de wisselwerking met cultuur, muziek en andere kunstvormen aan de orde. Het is dus geen aaneenschakeling van jaartallen en personen. Het vak Jodendom wordt gegeven door een docent die veel contacten heeft met de synagoge in Middelburg. Bij het vak Wereldgodsdiensten is er vooral veel aandacht voor de islam en het boeddhisme. Dat betekent ook inzicht in de wisselwerking tussen godsdienst en mondiale politiek. Het vak Filosofie maakt duidelijk hoe er op verschillende manieren kan worden nagedacht over godsbeelden, wereld- en mensbeeld. Zo krijgt de cursist een inzicht in de denkkracht en de wijsheid door de eeuwen heen.
Na twee jaar kan men met de cursus stoppen. De praktijk is dat vrijwel alle cursisten willen doorgaan met het derde jaar, waarin de kennis die opgedaan is in de eerste twee jaar, wordt toegepast in meer praktische vakken: pastoraat, liturgiek, diaconaat, kerkmuziek, ethiek en ecclesiologie, waarin de voormalige preses van de Protestantse Kerken, Karin van den Broeke, haar visie en ervaringen wil delen met de cursisten.

De docenten zijn zowel van protestantse als katholieke origine. Vrijwel alle docenten zijn al lange tijd aan de cursus verbonden. Ze hebben een grote kennis van hun vakgebied en doceren met veel passie. Op donderdag 22 augustus is er een voorlichtingsbijeenkomst in de Vredeskerk, Ds. W.H. van der Vegtplein 2, 4461 NG Goes. Maar u kunt zich ook eerder opgeven om verzekerd te zijn van een plek in de nieuwe cursus. Dat kan bij Henk van Elzelingen, Westerzicht 586, 4385 BV Vlissingen, telefoon: (0118) 47 28 18, e-mail: hvelzelingen@zeelandnet.nl.
Voor meer inlichtingen kunt u ook telefonisch of via e-mail contact opnemen met de cursusleider dr. Aarnoud Jobsen, tel: (0113) 21 11 88. e-mail: ajobsen@zeelandnet.nl

%d bloggers liken dit: