Oud en nieuw project in bijeenkomsten ZWO Delta

UTRECHT – Dit voorjaar wordt, na drie jaar, het ZWO-project Delta voor Indonesië afgesloten. Veel gemeenten hebben zich in die periode ingezet om geld in te zamelen om drie projecten van Kerk in Actie in Indonesië te steunen. Tegelijkertijd met het afsluiten van het Delta voor Indonesië-project stelt de ZWO-commissie van de classis Delta een nieuw actieland voor, waarvoor de gemeenten zich kunnen inzetten. In september wordt Delta voor Indonesië definitief afgesloten en het project in het nieuwe actieland gestart.

Er is binnenkort een aantal bijeenkomsten in de Delta, waarin het oude en het nieuwe ZWO-project uitgebreid aan de orde komen:

Donderdag 16 maart, 18.00 uur, Mozeskerk, Kapelle-Biezelinge: bijeenkomst Ring De Bevelanden met als thema ‘Gerechtigheid zoeken’. Klik hier.

Drie bijeenkomsten ZWO Delta:
Donderdag 13 april, 19.30 uur, Protestantse kerk, Hoek
Donderdag 20 april, 19.30 uur, Hervormde Jodocuskerk, Oosterland
Woensdag 26 april, 19.30 uur, Johanneskerk, Serooskerke (W)

Voor nadere informatie kunt u mailen met n.rijnbende@protestantsekerk.nl U ontvangt dan te zijner tijd nadere informatie en een uitnodiging.