Ringavond De Bevelanden over ‘Gerechtigheid zoeken’

BIEZELINGE – De Ring De Bevelanden houdt donderdag 16 maart in de Mozeskerk van Biezelinge een Ringavond met als thema ‘Gerechtigheid zoeken’. De avond staat vooral in het teken van Zending-Werelddiaconaat-Ontwikkelingssamenwerking (ZWO).

‘Zoek eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid’. Die opdracht komt vanuit de Bergrede naar ons toe. Een opdracht die direct verbonden wordt met het ‘maakt u geen zorgen’.

Maar vanuit bezorgdheid om ons eigen hachje is de wereld vergeven van onrecht. Op grote schaal worden mensen en wordt de natuur uitgebuit. De klimaatverandering heeft nu al desastreuze gevolgen voor heel veel mensen.

De kerken in Nederland, en overal in de wereld, zijn geroepen om goed en recht te doen. Om liefde en recht te laten stromen als een rivier. Een spannende opdracht die om een actieve, zoekende houding vraagt. Hoe geven wij gehoor aan die opdracht?

Ds Karin van den Broeke, programmaleider Kerk in Actie, gaat met de aanwezigen in gesprek over het zoeken (en doen) van gerechtigheid. Met verschillende werkvormen wordt gekeken naar de eigen omgeving.

Ook zal tijdens de bijeenkomst Nic Rijnbende, consulent Kerk in Actie, bekend maken aan welk land de kerkelijke gemeenten in de classis Delta zich voor de komende jaren verbinden. Het project Delta voor Indonesië is inmiddels afgerond. Met een collega in het nieuwe projectland wordt tijdens de bijeenkomst een live verbinding gemaakt.

De Ringavond begint met een sobere maaltijd om elkaar te ontmoeten om 18.00 uur (met inloop vanaf 17.45 uur). Het slot is rond 21.15 uur.

Aanmelden (vóór 13 maart) via ringdebevelanden@gmail.com. Vermeld daarbij het aantal personen en de naam van uw gemeente.