Problematiek kleine, kwetsbare gemeenten leeft bij de Ringen

impressie door Janet Bac van vier Ringavonden in de classis Delta

In de afgelopen maanden oktober en november hebben vier ringen in de classis zich gebogen over kansen voor kleine en kwetsbare gemeenten.

Op 12 oktober in Hoek (ring Zeeuws-Vlaanderen) en op 31 oktober in Kruiningen (ring De Bevelanden). Op 9 november in Aagtekerke (ring Walcheren) en op 15 november in Numansdorp (ring Hoeksche Waard).

De werkgroep die vanuit de classis is samengesteld, had de avonden voorbereid en vervolgens het programma met de stuurgroepen van de ring afgestemd. Zodat het goed aansloot bij de lokale situatie.

Op elke avond was het verrassend vol, kwamen er meer mensen dan zich vooraf hadden opgegeven en puilde de zaal soms uit. Dat wijst erop dat het thema zeer leeft en herkenbaar is. Er zijn veel kleine gemeenten met zorgen in de classis. Toch waren er op de avonden ook zeker gemeenten aanwezig die niet direct met krimp te maken hebben. En werd er in alle openheid en eerlijkheid met elkaar gesproken.

De aanwezigen hebben zich op de avond allereerst gericht op hun eigen gemeente. Op een creatieve manier werd in kaart gebracht, wat kostbaar, kwetsbaar én deelbaar is van de eigen gemeente. Vervolgens kon men dat van de anderen tot zich nemen.

 

Na de pauze werd er plenair een geanimeerd gesprek gevoerd onder leiding van Bart van Noord. De grote vraag op elke ringavond was, wat men als gemeenten voor elkaar zou kunnen betekenen?

Een kleine greep uit de gesprekken:

  • de behoefte kwam boven tafel om kennis uit te wisselen en samen te werken rondom jeugdwerk
  • de mogelijkheid van het gezamenlijk beroepen van een team van voorgangers
  • de zorg over cultuurverschillen tussen gemeenten
  • de reeds geleerde lessen over samenwerking en wat dat betekent

Met de uitkomsten van deze avonden gaat het Breed Moderamen in haar decembervergadering verder aan de slag. Het wordt vervolgd!