oecumene

Raad van Kerken Goes heft zichzelf op

GOES – De Raad van Kerken Goes en omstreken heft zichzelf op. Dat gebeurt tijdens een slotbijeenkomst op donderdag 28 maart 2019 in De Goederenloods, (Albert Plesmanweg 23) in Goes.

De avond krijgt een bijzonder karakter: wat officieels en wat minder officieels.

Na de opening door Harm ten Klooster en de vaststelling van de notulen van de vorige vergadering, volgt de procedure voor de ontbinding van de Raad door Flip Homburg. Na de pauze geeft Jan Meeusen een terugblik op het bestaan van de Raad.

Daarna legt het dagelijks bestuur officieel haar functie neer. De bijeenkomst wordt afgesloten met een gesprek over het oecumenisch/interkerkelijk netwerk, Na afloop is er een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.

De slotvergadering in De Goederenloods op 28 maart begint om 20.00 uur. Inloop met koffie of thee vanaf 19.45 uur.