oecumene

Raad van Kerken Nederland, nieuwsbrief oktober 2023

(Nieuwsbrief Raad van Kerken Nederland, oktober 2023)

Woensdag 11 oktober – avondgebed voor vrede

Naar aanleiding van de gewelddadigheden in Israël en de Palestijnse gebieden organiseren vertegenwoordigers uit verschillende tradities op woensdag in Den Haag een avondgebed.

Meer lezen

Raad van Kerken ontzet over terreuraanval

De Raad van Kerken in Nederland is geschokt en ontzet over de uitbarsting van terreur in Israël, die een onbeschrijflijk leed teweeg heeft gebracht. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar de slachtoffers.

Meer lezen

Week van Gebed: materialen beschikbaar

Voorbereidingsboekje, Reflecties en Gebedspunten, kaartjes, kinderboekjes, posters en het spandoek: alle materialen voor de Week van gebed voor eenheid 2024 zijn nu beschikbaar in de webshop.

Meer lezen

Webinar Week van Gebed: een goede start

Op woensdagavond 15 november kunnen mensen die aan de slag gaan met de voorbereiding van de Week van gebed voor eenheid aansluiten bij een online webinar met praktische tips.

Meer lezen

Orthodoxe Kerk van Oekraïne nieuwe lidkerk van de CEC

De Conferentie van Europese Kerken (CEC) heeft de Orthodoxe Kerk van Oekraïne (OCU) verwelkomd als volwaardig lid.

Meer lezen

Iconen op restanten van munitiekisten

Twee Oekraïense icoonschilders schilderden 25 iconen op de restanten van munitiekisten. Ze verwijzen naar twee kanten van de Oekraïnese werkelijkheid.

Meer lezen

Inspiratiedag Vluchtelingen

Zaterdag 4 november organiseert de Werkgroep Vluchtelingen van de Raad de Inspiratiedag 2024. Aanmelden is nu mogelijk.

Meer lezen

Raad vraagt aandacht voor ongedocumenteerden

Begin oktober ondertekende de werkgroep Vluchtelingen van de Raad een brief aan de programmacommissies van alle politieke partijen.

Meer lezen

Aanstaande zondag: Micha Zondag

De Micha Zondag gaat over klimaatrechtvaardigheid: hoe zijn sociale en ecologische gerechtigheid met elkaar verbonden?

Meer lezen

Peter Nissen ontvangt Volzin-prijs

Op 25 november zal, tijdens een middag over kloosters, de tweede VOLZIN Waarderingsprijs worden uitgereikt aan theoloog en kerkhistoricus Peter Nissen.

Meer lezen