Ring De Bevelanden buigt zich over groepen in de gemeente

HEINKENSZAND – De Ring De Bevelanden houdt woensdag 15 mei een ringavond in gebouw De Ontmoeting in Heinkenszand. Het gesprek zal gaan over de kracht van groepen in de gemeente.

Tijdens de avond worden de ervaringen besproken van groepen die actief zijn in gemeenten in de Ring De Bevelanden. Je kunt op veel manieren naar de gemeente kijken. Eén manier is om op de groepen te focussen die met elkaar de ruggengraat van de gemeente vormen: werkgroepen en commissies, gebedsgroepen, kringen, de kerkenraad en de verschillende colleges.

Meestal bezien we deze groepen omdat ze een taak uitvoeren. In de ringbijeenkomst wordt anders gekeken: wat is de kracht van de groep in het geheel van de gemeente? Wat draagt een groep bij aan positieve ervaring, aan geloof en aan gemeenschapsbeleving? En hoe versterken zij ieder op eigen wijze de gemeente?

Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt aangetoond dat de kracht van de groep geen toevalligheid is. Er kan worden geleerd hoe de kracht van de groep kan worden benut voor de gemeente. Zo vertelt pastor Erik Tramper over zijn werk met een kleine groep in Schore, waarmee hij de gemeente nu weer aan het opbouwen is. Maar er zijn meer voorbeelden van kleine, krachtige groepen in kerken, die zich op de Ringavond zullen presenteren. Groepen in de kerk, aan huis of online per WhatsApp: heel divers en leerzaam dus.

De Ringavond begint om 19.30 uur in gebouw ‘De Ontmoeting’, achter de Dorpskerk in Heinkenszand. Aanmelden vóór maandag 13 mei via ringdebevelanden@gmail.com. Vermeld daarbij het aantal personen en de naam van uw gemeente.