Ring De Bevelanden buigt zich over Kinderen in de kerk

Aanwezige gemeenten: Heinkenszand, Wolphaartsdijk, Krabbendijke, Kruiningen, Kloetinge, Kapelle-Biezelinge, Goes, Wilhelminadorp/Colijnsplaat, Waarde. In totaal deden 20 mensen mee aan deze online bijeenkomst, inclusief de Ring-leiding en de sprekers Vincenza la Porta en Iris Goudkamp.

 

Bart van Noord opent de bijeenkomst, refereert aan de vorige Ringavond over ‘veilige gemeente’ en de mogelijkheid via PG Goes vertrouwenspersonen aan te stellen. Daarvoor moet een overeenkomst ondertekend worden. Gemeenten die dat nog niet gedaan hebben, maar dat wel willen (dringend aanbevolen), kunnen zich melden bij Bart.

Kinderen in de kerk

Deze avond gaat het over kinderen in de kerk. Hebben zij een volwaardige plek in de gemeente? Hoe creëer je die plek en wat hebben kinderen en jongeren nodig om zich thuis te voelen in de kerk?

Presentatie Samen Jong

Als eerste vertelt Vincenza la Porta over het boek Samen Jong. Dat gaat over de kerk als plek voor alle generaties. Uit onderzoek blijkt dat jongeren niet bij een kerk blijven vanwege de grootte van de gemeente, de flitsende diensten, het denderende jeugdwerk, of andere ‘toeters en bellen’. Ze voelen zich thuis in een kerk waar aan zes kernwaarden wordt voldaan. Over die waarden gaat het boek Samen Jong. De waarden zijn:

 1. Prioriteit aan jonge generaties.
 2. Jezus boodschap serieus nemen.
 3. Hart voor jongeren hebben.
 4. Hen verantwoordelijkheid geven.
 5. Een warme gemeenschap vormen.
 6. Beste buren zijn (de kerk in wijk/dorp)

Dit is een verandering van denkrichting, van cultuur. Uit de praktijk blijkt dat als de jongere generaties prioriteit krijgen, alles bij elkaar komt.

Op een vraag wat voorbeelden zijn van een warme gemeenschap noemt Vincenza dat het gaat om ‘gezien worden’. Kinderen en jongeren moeten opgenomen worden in een groepje binnen de grote groep. En vooral taken krijgen als filmpjes maken, beamen, collecteren etc. (Klik hier voor de presentatie van Vicenza)

Presentatie Wolphaartsdijk

Marja Bakker vertelt hoe de gemeente in al haar activiteiten en beleid ook aan ouders en hun kinderen denkt.

Presentatie Iris Goudkamp

Door de jaren heen is Kliederkerk een beproefd concept gebleken om jonge gezinnen weer bij de kerk te betrekken. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. Een kliederkerk duurt gemiddeld twee uur en bestaat uit drie delen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten. Klik hier om alles over Kliederkerk te vinden.

Iris vertelt over de mogelijkheden die Kliederkerk biedt. Zij raadt aan om eens in de twee maanden Kliederkerk te organiseren, omdat het zo ingebed raakt in het gemeentewerk en het belast de vrijwilligers niet teveel. Iris benadrukt dat het belangrijk is om Kliederkerk echt als volwaardig onderdeel van het gemeente-zijn te zien. De dienst op zondagochtend om 10 uur is belangrijk, maar de Kliederkerk om 16 uur net zo goed.

Op een vraag vanuit Kapelle-Biezelinge of er een maximum is aan het aantal deelnemers antwoordt Iris dat er ‘no limits’ zijn. En dat aanmelding vooraf geen goed idee is: dat werkt drempelverhogend. Het streamen van een Kliederkerk is niet aan te raden. Het gaat echt om het samen zijn.

Tips en ideeën

Na de presentaties volgt een plenaire bespreking waarin iedere aanwezige gemeente vertelt hoe het jeugdwerk er bij hen uitziet. Hier komen wat tips en ideeën uit:

 • Organiseer een pubquiz voor alle jongeren uit het dorp/de wijk
 • Geef kinderen in de dienst een passende taak
 • Doe de bloemengroet ook eens naar een kind, of stuur een kaartje als een kind ziek is of jarig oid
 • Laat kinderen de bloemen, kerstgeschenken naar de ouderen brengen
 • Jongeren organiseren een lunch voor ouderen en hebben goede gesprekken over het geloof (kaartjes voor als het gesprek stokt)
 • Laat verwachtingen los: er mogen onverwachte dingen gebeuren in een kerkdienst.
 • Laat ‘strakke’ ideeën los: vier avondmaal aan losse tafeltjes in de zaal, maak een kring van stoelen etc. Neem de koster/kerkrentmeester mee in het nieuwe beleid: prioriteit aan jonge generaties geven betekent ook anders omgaan met het gebouw, het meubilair etc.
 • Jonge gezinnen willen liever interactieve diensten, liever een gesprek dan eenrichtingsverkeer tijdens een liturgische viering.
 • Start jongeouder-gespreksgroepen op
 • Kijk op kerkoverstag.nl

Tot slot wordt door elk van de sprekers nog een laatste advies gegeven.

Vanuit Wolphaartsdijk, Marja Bakker: ,,Blijf proberen. Betrek oud en jong steeds bij elkaar. En informeer de gemeente goed vanuit de kerkenraad.”

Iris Goudkamp, Kliederkerk: ,,Wees je bewust dat wij eigenlijk een akker klaarmaken, dat we de grond vruchtbaar maken en misschien kunnen we af en toe een zaadje planten en daarna geven we het over in handen van Iemand anders.”

Vincenza, Samen Jong: ,,Wat ik mee wil geven is vertrouwen. Het is een groot avontuur waar je steeds weer instapt, waarin je elke keer weer wat doet en probeert. Maar vertrouw erop dat wij uiteindelijk de kerk niet bouwen, maar dat we daarin mee mogen bouwen, want dat geeft ontspanning. En verwacht dat dan ook, raak die verwachting niet kwijt. Durf los te laten en vertrouw erop dat God echt wel doorgaat met zijn kerk. Op welke manier dan ook en hoe dat er ook uitziet.”

Leen de Ronde eindigt de vergadering met het zingen van het kinderlied ‘Een hutje van vertrouwen’. Het lied sluit aan bij het Joodse feest van Loofhutten dat dit jaar gevierd werd in de week van 10-17 oktober. Loofhuttenfeest viert de goede vruchten van de oogst én gedenkt de doortocht door de woestijn.

Het was een goede bijeenkomst, waarvan de deelnemers aangaven geïnspireerd te zijn en met nieuwe ideeën aan de slag te willen gaan.

De datum en het onderwerp van de volgende Ring-bijeenkomst in het voorjaar zullen begin december bekend worden gemaakt.