Ring De Bevelanden kijkt naar ‘Klimaatgerechtigheid’

BIEZELINGE – De Ring De Bevelanden houdt donderdag 16 maart 2023 een Ringbijeenkomst over ‘Klimaatgerechtigheid’. In de Mozeskerk in Biezelinge wordt om 17.00 uur begonnen met een gezamenlijke maaltijd om elkaar te ontmoeten.

Tijdens de bijeenkomst wordt gesproken over Klimaatgerechtigheid, wat het is en wat de taak van de kerk hierin is. Is een gemeente goed bezig als er netjes geld wordt overgemaakt naar een ZWO-project of kunnen kerken meer doen als het gaat om het zoeken naar recht en gerechtigheid voor hen die nu al lijden onder klimaatverandering? Karin van den Broeke, programmaleider Kerk in Actie, gaat met de aanwezigen hierover in gesprek. De ZWO-afdeling Ring De Bevelanden zal in een presentatie het nieuwe project voorstellen waaraan de kerkelijke gemeenten in de classis Delta zich de komende jaren verbinden. Het project Delta voor Indonesië is dan afgerond.

De avond is bedoeld voor diakelen, ZWO-groepen, zendingscommissies en andere belangstellenden.