Ring Walcheren praat over Lectio Divina

VLISSINGEN – De Ring Walcheren houdt donderdag 10 november 2022 een ontmoetingsbijeenkomst in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. Aanvang 19.45, inloop vanaf 19.15 uur.

Spreker van deze avond is Henk Goudzwaard van Stadsklooster Simpelhuys Middelburg over Lectio Divina. Lectio Divina betekent letterlijk ‘Goddelijke lezing’, een vorm van biddend lezen in Gods woord, de Bijbel. En daarna luisteren met ‘het oor van je hart’ zoals Benedictus van Nursia voorschrijft. Van oudsher tot op de dag van vandaag reserveren monniken tijd om de Bijbelboeken één voor één op deze manier te lezen en herlezen.

Lecio Divina is een vorm van meditatie, eigenlijk stil worden voor Gods aangezicht. Ruimte scheppen, je openstellen voor Zijn aanwezigheid, luisteren met je hart en oefenen in aandacht.

De Evensingers uit Vlissingen onder leiding van Ineke Wijkhuijs-van den Driest verzorgen het muzikale gedeelte. Na de bijeenkomst, rond kwart over negen, is er gelegenheid om informeel samen te zijn onder het genot van een drankje.