Ring Zeeuws-Vlaanderen bespreekt opties voor kleine gemeenten

HOEK – De Ring Zeeuws-Vlaanderen houdt donderdag 12 oktober een ringavond in Hoek over kleine, kwetsbare gemeenten.

De Ring Zeeuws-Vlaanderen telt 15 gemeenten. Sommige daarvan zijn behoorlijk groot, maar er zijn, zeker in de dorpen, ook kleine, kwetsbare gemeenten. Vaak is de bezetting van de kerkenraad lastig geworden, waardoor het uitvoeren van allerlei taken op een paar schouders neerkomt. Toch willen de meeste kerken het liefst zelfstandig blijven en elke zondag in het eigen kerkgebouw een dienst houden.

De classis Delta heeft alle mogelijkheden en scenario’s voor kleine, kwetsbaar wordende gemeenten op een rij gezet. Er blijkt heel veel mogelijk door een andere bestuurlijke opzet, handige samenwerking met naburige gemeenten, of het kiezen van een andere vorm van gemeente-zijn. Zelden is ‘doorgaan tot de laatste het licht uitdoet’ de beste route. Het vraagt alleen creativiteit en maatwerk om een begaanbare weg voor de komende jaren te vinden.

Het onderwerp wordt het liefst weggeschoven tot het echt niet meer gaat, en toch kan het inspirerend en bemoedigend zijn om te ontdekken dat kleine gemeenten met wat aanpassingen echt weer vitaal kunnen worden.

Tijdens de ringavond, bedoeld voor ambtsdragers, taakdragers en geïnteresseerde gemeenteleden kunnen de mogelijkheden samen worden besproken. Er is ruimte om te luisteren naar elkaars kwetsbaarheden én kostbaarheden en samen wordt nagegaan welke mogelijkheden er zijn, geluisterd en meegedacht en kunnen ervaringen uit andere gemeenten worden gedeeld.

De Ringavond op 12 oktober in de Protestantse kerk van Hoek begint om 19.30 uur en eindigt rond 21.30 uur. Aanmelden (graag vóór 5 oktober) bij Henk Siersema via siersema@zeelandnet.nl. Vermeld in uw mail het aantal personen en de naam van uw gemeente.

Download HIER de brochure Als een gemeente klein en kwetsbaar wordt