Ring Zeeuws-Vlaanderen bijeen over kleine kwetsbare gemeenten

HOEK – De Ring Zeeuws-Vlaanderen houdt donderdag 12 oktober 2023 in de protestantse kerk in Hoek een Ringavond over ‘Kleine kerken: hoe houden we ze open?’ De bijeenkomst is bedoeld voor ambtsdragers, taakdragers en geïnteresseerde gemeenteleden.

De Ring Zeeuws-Vlaanderen telt 15 gemeenten. Sommige zijn behoorlijk groot, maar er zijn, zeker in de dorpen, veel kleine kwetsbare gemeenten. De bezetting van de kerkenraad is vaak lastig, waardoor het uitvoeren van allerlei taken op een paar schouders neerkomt. Toch willen de meeste kerken het liefst zelfstandig blijven en elke zondag in het eigen kerkgebouw een dienst houden.

De classis Delta heeft mogelijkheden en scenario’s voor kleine, kwetsbaar wordende gemeenten op een rij gezet en in een brochure samengevat. Er blijkt veel meer mogelijk dan velen denken, en met wat creativiteit en samenwerking kan een kleine gemeente nog lang present blijven op het dorp.

Tijdens de ringavond wordt het gesprek met elkaar aangegaan wat de verschillende opties zijn voor kleine gemeenten. Ook verschillende leden van de classis zullen aanwezig zijn om een en ander toe te lichten.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur in de Protestantse kerk van Hoek. Aanmelden vóór 5 oktober bij Henk Siersema via siersema@zeelandnet.nl. Vermeld daarbij het aantal personen en de naam van uw gemeente.

DOWNLOAD HIER DE BROCHURE VAN DE CLASSIS DELTA: ALS EEN GEMEENTE KLEIN EN KWETSBAAR WORDT