Ringzondag Oostburg/Zuidzande

OOSTBURG – De Ring Zeeuws-Vlaanderen nodigt een ieder harte uit voor het bijwonen van de Ringzondag Oostburg/Zuidzande, op zondag 7 april 2019 om 10.00 uur in de kerkzaal van de Open Haven van de Protestantse gemeente De Brug aan het Kerkplein in Oostburg.

Na de kerkdienst is er in het tegenover de kerk gelegen Kerkcentrum gelegenheid om na te praten onder het genot van een kopje koffie/thee.

Om 11.30 uur wordt in de Open Haven een korte presentatie gegeven van enkele speerpunten in het actuele beleid van de kerkenraad. Die zal ongetwijfeld vragen en reacties oproepen. Aan de hand van een tweetal stellingen wordt er in groepen over doorgepraat.

Om 12.15 uur is er in het Kerkcentrum een broodmaaltijd. Hierbij zal de onvolprezen, volgens een oud streekrecept bereide, ‘Eenhoornsoep’ worden opgediend. Tijdens de maaltijd wordt de uitkomst van de besprekingen in de verschillende groepen bekendgemaakt. Omstreeks 13.00 uur is de afsluiting.

De kerkenraden van de Protestantse Gemeenten in Zeeuws- Vlaanderen worden van harte uitgenodigd om op 7 april minimaal twee verkenners (kerkenraadsleden, dan wel andere gemeenteleden) naar Oostburg te willen uitzenden. Deze verkenners kunnen via hun inbreng een belangrijke bijdrage leveren aan de ontmoeting van de gemeenten in de regio en daarmee aan de vorming van de ring Zeeuws- Vlaanderen. In verband hiermee wordt van hen ook gevraagd hun kerkenraad over hun bevindingen te berichten.

Vriendelijk verzoek aan de genoemde kerkenraden: wilt u s.v.p. voor 2 april aan Joyce Vercouteren doorgeven met hoeveel verkenners u wilt deelnemen? Email: joycedegardeijn@hotmail.com , tel. 0117 720220.   Ook belangstellenden kunnen zich aanmelden.