HELLEVOETSLUIS – In de pg Hellevoetsluis is het plan opgevat om in het voorjaar van 2023 een reis naar Israël te maken. ...

Het moderamen van de Protestantse Kerk reageert op de onrust die is ontstaan naar aanleiding van de steunbetuiging van de Raad van Kerken voor een brief van de Wereldraad van Kerken. ,,De passage in de brief van de Wereldraad over de mogelijke politieke sancties tegen Israël gaat echter een stap te ver."
De Wereldraad van Kerken doet een dringend appel op de Europese ministers van Buitenlandse Zaken om protest aan te tekenen tegen de annexatie van Palestijnse gebieden door Israël. De Raad van Kerken in Nederland sluit zich hierbij aan.