Raad van Kerken steunt protest tegen annexatie door Israël

De Wereldraad van Kerken doet een dringend appel op de Europese ministers van Buitenlandse Zaken om protest aan te tekenen tegen de annexatie van Palestijnse gebieden door Israël. De Raad van Kerken in Nederland sluit zich hierbij aan. 

1 March 2020, Bethlehem, Palestine: A participant in the Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel looks at the drawing of a dove carrying an olive branch while wearing a bullet proof vest and the mark of a sniper's aim, on a wall in Bethlehem.

Een deelnemer aan het Oecumenisch Begeleidingsprogramma van de Wereldraad van Kerken kijkt in Bethlehem naar een muurtekening van een duif met een olijftakje in de snavel, het internationale symbool van vrede. De duif draagt een kogelvrij vest en op de borst van het dier is te zien dat een sluipschutter hem in het vizier heeft. Foto: Albin Hellert/ Wereldraad van Kerken.

Op 8 mei 2020 stuurde de Wereldraad van Kerken (WCC), samen met de Raad van Kerken in het Midden-Oosten (MECC) deze brief naar de Europese ministers van Buitenlandse Zaken. Hierin wordt een dringend appel gedaan protest aan te tekenen tegen annexatie van Palestijnse gebieden door Israël.

De Nederlandse Raad van Kerken ondersteunt dit appel en heeft de brief nog eens extra onder de aandacht gebracht van minister Blok en de vaste kamercommissie van Buitenlandse Zaken.

Annexatie van de gebieden op de Westelijke Jordaanoever zal het vredesproces en een eventuele tweestatenoplossing nagenoeg onmogelijk maken. Ook zal deze leiden tot grotere ongerechtigheid, onteigening, toenemende spanningen, regionale destabilisatie en een verdere erosie van het respect voor het volkerenrecht.

In navolging van de WCC en de MECC hoopt de Nederlandse Raad van Kerken dat de Europese Unie mogelijke annexatie scherp zal veroordelen en inzet op nieuwe vredesonderhandelingen.

Bron: Raadvankerken.nl