Voorlopig nog geen kerkdiensten met grote groepen

door Margreeth Ernens

DEN HAAG – Voorlopig komt er geen versoepeling van de coronamaatregelen voor kerkdiensten. Toch zouden kerkgenootschappen nu al afstands- en hygiëneprotocollen moeten opstellen om erediensten te kunnen houden als er wél versoepeling komt. Hervatting van kerkdiensten met grotere groepen mensen zit er voorlopig echter niet in, omdat de ontwikkeling van de virusuitbraak die ruimte nog niet biedt.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), die als minister van Eredienst namens het kabinet het contact met de kerken onderhoudt, hoopt dat de kerken de komende tijd nog volhouden. Hij had donderdag 23 april 2020 een overleg met het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO). Daar werd specifiek gesproken over ‘anderhalvemeterprotocollen’.  Als de situatie toelaat dat de regels kunnen worden versoepeld, zullen de kerken niet meteen aan de beurt zijn. Toch moeten de kerken daar protocollen voor klaar hebben liggen, vindt Grapperhaus. Hij wil zich expliciet niet uitspreken over een termijn. Vanwege de verhouding tussen staat en kerk wil hij kerken geen dingen opleggen, maar vooral samen in gesprek gaan over passende maatregelen die kerken kunnen nemen.

Protocollen

Het CIO heeft de 31 aangesloten kerkgenootschappen gevraagd protocollen op te stellen. Tot nu toe zijn er twaalf aangeleverd. Die worden vrijdag 24 april naar het ministerie van Economische Zaken gestuurd. Daar wordt de afweging gemaakt welke sectoren – zoals het bedrijfsleven en de horeca – het eerst moeten profiteren van versoepeling in de maatregelen.

Er is vanuit de aangesloten kerkgenootschappen een groeiende behoefte aan een raamwerk met basisvoorwaarden. Het CIO werkt daarom aan een algemene richtlijn voor het opstellen van zo’n protocol. Kerken kunnen aan de hand daarvan hun eigen protocol opstellen.

De minister sprak tijdens het overleg zijn waardering uit voor de maatschappelijke rol van de kerken in deze coronacrisis.