WEMELDINGE – Er is weer enige ruimte voor het kerkelijk leven in de coronamaatregelen sinds de persconferentie (vrijdag 14 januari 2022) van premier Rutte en...

WEMELDINGE – Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en minister van Justitie en veiligheid Ferd Grapperhaus doen een dringend beroep op kerken en andere religieuze...

WEMELDINGE – De kerkenraden in de classis Delta passen veelal op verantwoorde wijze, maar ook met verschillende keuzes, de verruimde richtlijnen toe....

UTRECHT – De landelijke Protestantse Kerk heeft dinsdagavond 7 juli 2020 nadere richtlijnen ‘zingen in de kerk’ bekend gemaakt via haar website. Sinds 1 juli is zang als onderdeel van godsdienst en levensovertuiging weer toegestaan, mits de richtlijnen van het RIVM worden nagevolgd. De kerkenraad draagt daarbij een grote verantwoordelijkheid: hij moet afwegen of zingen in een kerkgebouw verantwoord is en zorg dragen voor een verantwoorde toepassing van de richtlijnen en adviezen.
VLISSINGEN – Zingen tijdens de kerkdienst is wellicht weer mogelijk, mits dat in een geschikt kerkgebouw gebeurt. De landelijke Protestantse Kerk maakte dit donderdag 2 juli 2020 bekend op haar website.
Hier vindt u een overzicht van online vieringen in de classis Delta. U kunt in onderstaande lijst vast wel een dienst vinden die u aanspreekt. Het kan ook zinvol zijn om eens 'bij de buren' te kijken. We hebben in dit overzicht GEEN kerkdiensten opgenomen die alleen te beluisteren zijn (audio) of die met een inlogcode kunnen worden gevolgd. Het zijn openbare diensten die via Kerkdienstgemist, Kerkomroep, of YouTube te volgen zijn. Op zondagen worden via de NPO2 door de Protestantse Kerk in samenwerking met de EO meditaties van ds René de Reuver uitgezonden, aanvang 9.20 uur. Bij de vieringen wordt materiaal geleverd om thuis te vieren. Mist u in deze lijst nog een uitzending, mail ons dan: gelovenindedelta@gmail.com
Omdat gemeentezang zo verweven is met de eredienst en de manier waarop wij vieren roepen de coronamaatregelen vanzelfsprekend vragen op. Niet alleen een praktische vraag als 'Wat zijn alternatieven voor gemeentezang?', maar ook vragen van fundamentele aard.
DEN HAAG - Kerken mogen vanaf 1 juli weer diensten houden met groepen tot 100 mensen. Het kabinet versoepelt eerder dan gepland de maatregelen tegen het coronavirus.
Het moderamen van de landelijke Protestantse Kerk adviseert gemeenten om vanaf 1 juni - naast online vieren - samen te komen met maximaal 30 mensen. Op deze manier kunnen gemeenten oefenen met kerk-zijn in een anderhalve meter-setting. Het advies om tot en met 31 mei uitsluitend online kerkdiensten te verzorgen blijft van kracht.