Ziekteperiode classispredikant leidt tot andere manier van werken

door Margreeth Ernens

NIEUWERKERK – De werkwijze van de classispredikant gaat veranderen: de nadruk komt niet meer zozeer te liggen op crisismanagement zoals nu, maar meer op inhoudelijk leiderschap. Daarnaast komt er een classisteam, dat de classispredikant moet ontlasten. Dit heeft alles te maken met de ziekte die Delta-classispredikant Arie van der Maas de afgelopen maanden heeft gehad.

Classispredikant ds Arie van der Maas vertelt zijn aandachtige gehoor over zijn ziekteperiode.

Hij vertelde erover tijdens de classicale vergadering, maandag 5 februari in verenigingsgebouw Punt-3 in Nieuwerkerk. De oorzaak van zijn klachten  bleek een combinatie van belastende factoren te zijn in werk en de persoon die de last moet dragen. Met name de grote hoeveelheid complexe en moeizame processen in gemeenten, veelal met onderlinge spanningen, vroegen veel. Diep in de keuken van de kerk kijken en zien dat mensen opbranden aan elkaar, deed iets met hem. ,,Levend uit genade zou de kerk een ‘gunnende’ gemeenschap moeten zijn maar in de praktijk is het vooral een ‘gulzige’, waarin veel gevraagd wordt van mensen en te vaak elkaar de maat wordt genomen.”

Ook de moeizame, trage ontwikkelingen in beleid in de kerk (ook landelijk) frustreerden hem. De te broze classicale organisatie –  mede als gevolg van steeds minder beschikbare ambtsdragers en andere vrijwilligers vanuit de gemeenten – zorgde er daarnaast voor dat de classispredikant steeds meer taken kreeg die niet bij zijn kernpakket horen. ,,Achteraf is daar door mij en anderen bij mijn herbenoeming wellicht onvoldoende bij stilgestaan. Het lukt in principe niet zoals zes jaar geleden de bedoeling was. Al met al werd de werklast eigenlijk steeds zwaarder zonder dat ik dat goed in de gaten had’’, zo vertelde hij de CV.

En zo belandde hij in een soort ‘reset’: alles onder ogen zien, doorvoelen wat er aan de hand is, rouw, teleurstelling, onderhuids gegroeide gevoelens van cynisme, scepsis en boosheid ruimte te geven en te beleven in de vorm van andere emoties als verdriet. Daarnaast kreeg hij het advies meer aandacht te geven aan een betere balans tussen lichaam & geest, met meer bewegen, rust en  afstand tot werk. Erg helpend waren vele blijken van waardering, bemoediging en positieve feedback. Na een paar maanden kwam er weer ruimte voor studie, inhoud, verbinding, herbronning, verdieping en voor het voeren van gesprekken. De boeken die hij in die periode las, naast bijbelgedeeltes, psalmen en liederen, tonen welke inhoudelijke reis hij maakte. Dit alles resulteerde in een verandering van werkwijze en aanpak.

Daarbij bracht de reflectie en studie ook een aantal nieuwe en verdiepte inzichten. Ds. Van der Maas benoemde er drie.

  1. Meer oog voor en leven van uit de Vrede van God die alle verstand te boven gaat en de aanwezigheid van God als levend Woord, de levende Christus in de wereld, in de schepping, in mensen. Kwetsbaar, gehavend, verwond maar door alles heen de Levende, het Licht, verbinder, verzoener.
  2. Meer oog voor de kerk als lichaam van de Levende Christus. Wel verbonden maar niet gebonden aan de kerk als organisatie. Hieruit ontspruiten ook nieuwe perspectieven voor het kerk-zijn van de toekomst.
  3. Meer aandacht voor het lijfelijke, het integrale, in het mens-zijn, in het geloof en daarin het bijzondere van de levende God als Vader, Zoon en Geest en wat minder focus op het rationele, het talige, het georganiseerde in het kerk-zijn.

Het Breed Moderamen zal voortaan – vanuit de ervaringen opgedaan in de afgelopen maanden – in een aantal gevallen meer directe bemoeienis hebben met of bezoeken van gemeenten. Daarbij wordt ruggenspraak gehouden met de classispredikant (CP) en het classisteam. Verder wordt onderzocht of een meer professioneel bestuurssecretariaat mogelijk is. Deze vernieuwde werkwijze vergt een grotere inzet van de adviseur dienstverlening (AD) Janet Bac, die 18 uur voor de classis Delta gaat werken. Financieel beleidsondersteuner vanuit de dienstenorganisatie (FiBo) Klaas de Berg gaat volledig voor de classis werken, in plaats van 0,7 fte zoals zijn voorganger. De ondersteuning komt dus dichter bij de gemeenten. CP- AD – FiBo vormen samen het classisteam, dat een toekomstbestendige ondersteuning door de dienstenorganisatie voor staat.

Verschillende leden van de classicale vergadering complimenteerden ds Van der Maas voor de manier waarop hij uit deze crisis is gekomen en voor de wijze waarop hij zijn ervaringen en inzichten wil delen. Er bleek volop steun voor zijn voornemen meer te gaan focussen op ‘inhoudelijk leiding geven’. Ds Van der Maas is zijn werk nu weer geleidelijk aan het oppakken en hoopt in de loop van het voorjaar weer volledig hersteld en full-time aan het werk te zijn.

Komende en gaande man/vrouw

(vlnr) Scriba Kees Eckhardt, preses ds Marjo Wisse en classispredikant ds Arie van der Maas.

De classicale vergadering benoemde Henk Siersema uit Hoek en ds Wil Kaljouw uit Zaamslag als afgevaardigden vanuit de Ring Zeeuws-Vlaanderen. Ds Kaljouw wordt tevens lid van het Breed Moderamen van de classis Delta.

Ds Marianna van de Graaf uit Maasdam wordt afgevaardigde voor de generale synode. Ds Lyonne Verschoor uit Oud-Beijerland neemt afscheid van classicale vergadering en breed moderamen in verband met haar vertrek naar Scherpenzeel.

Ds Verschoor (r) bedankt preses Wisse en de classicale vergadering.

Voor het college voor de visitatie worden de kandidaten Ron Waverijn ut Oostkapelle en ds Niek Donselaar uit Stad aan het Haringvliet benoemd. Wim Driessen uit Dirksland wordt lid van het college voor de behandeling van beheerszaken (CCBB).

Tot slot nam de classicale vergadering afscheid van ds Lyonne Verschoor. Preses ds Marjo Wisse bedankte haar voor haar brede inzet voor de classis en overhandigde haar een cadeautje en een mooie bos bloemen. Ds Verschoor bedankte de classis voor het in haar gestelde vertrouwen en het plezier dat ze in het classicale werk heeft ondervonden.

Bij de rondvraag kwam de vraag of er mensen uit de verschillende ringen belangstelling hebben voor een cursus uitvaartbegeleiding. Zo ja, dan kan een dergelijke cursus in de classis Delta worden gegeven. De CV gaf het advies om de ringen hierover rechtstreeks te benaderen en het tevens via de classiswebsite kenbaar te maken.

De vergadering werd besloten met een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.