Zingen mag, mits de kerk geschikt is

VLISSINGEN – Zingen tijdens de kerkdienst is wellicht weer mogelijk, mits dat in een geschikt kerkgebouw gebeurt. De landelijke Protestantse Kerk maakte dit donderdag 2 juli 2020 bekend op haar website.

Een adviesgroep van deskundigen lanceert op 8 juli de website ‘Eerste hulp bij ventilatie’ met behulp waarvan gemeenten en parochies zelf kunnen bepalen of hun kerkgebouw geschikt is voor zang.

Sinds 1 juli is zang als onderdeel van godsdienst en levensovertuiging weer toegestaan. De wens van veel kerkleden om weer samenzang tijdens de dienst te hebben, gaat daarmee deels in vervulling, want de richtlijnen van het RIVM moeten nog steeds in acht worden genomen. Het RIVM publiceerde daartoe een nieuwe richtlijn voor koren en zangensembles.

Grootte kerkgebouwen

De werkgroep ‘Zingen in de kerk’ publiceerde 1 juli een advies over zingen en ventilatie in het kerkgebouw. Zo wordt aangeraden alleen te zingen in een grote monumentale kerk. Als er in een middelgrote kerk (oppervlakte 500 m2) wordt gezongen, moet er een uitstekend ventilatiesysteem aanwezig zijn. In een kleine kerk (minder dan 1000 m3 en lager dan 4 meter) kan ‘eigenlijk niet veilig gezongen worden’.  Een alternatief is dan buiten te zingen.

De belangrijkste aandachtspunten van zowel het RIVM over koren als de werkgroep Zingen zijn: goede ventilatie; de grootte cq omvang van het (kerk)gebouw is belangrijk; toepassing van de bestaande regels over afstand, reservering, gezondheidsvragen en hygiënevoorschriften blijft noodzakelijk. Dat geldt ook als het aantal bezoekers onder de 100 personen blijft, maar er wel gezongen zal worden.

12 juli

Delta-classispredikant Arie van der Maas zegt daarover: ,,Omdat een aantal zaken nu nog niet goed duidelijk is en veel voor komende zondag toch al voorbereid is lijkt het goed te koersen op een eerste dienst met gemeentezang op zondag 12 juli, althans voor die gemeenten met een kerkgebouw waar dat mogelijk is.’’ Dat is ook het advies van de landelijke kerk. Volgende week zal een aangepast protocol voor kerkdiensten en een daarop gebaseerd format voor een gebruiksplan worden gepubliceerd als advies aan alle (wijk)kerkenraden.

Overleg

Donderdagmiddag (2 juli) is er overleg tussen de gezamenlijke kerken (CIO) en de minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus. De uitkomsten van dit overleg zullen ook worden verwerkt in de aanpassing van protocol en gebruiksplan.