Actie tuin Nieuw- en Sint Joosland slaagt!

NIEUW- EN SINT JOOSLAND – De speciale inzamelactie (crowdfunding) om geld bij elkaar te krijgen om te kunnen starten met de aanleg van een dorpstuin rond de kerk (of een kerktuin voor het dorp) in Nieuwland) is op 15 juni beëindigd. Met vereende krachten is het streefbedrag van 5000 euro ruim gehaald. De opbrengst was namelijk 5185 euro. Met wat er eerder bijeen was gebracht bedroeg het saldo op 20 juni  6571 euro.

Velen hebben dit initiatief gesteund. Met euro’s, maar zeker ook met enthousiasme. Vooral ook de direct omwonenden zijn er nauw bij betrokken, het is immers zowat hun voortuin. Velen denken mee en doen mee.

Hoe verder?

De helft van het gazon om de kerk blijft, evenals de heg eromheen. De gemeente Middelburg blijft zorg dragen voor het onderhoud daarvan. Het plan is om in oktober en november 2022 de structuur van de tuin aan te brengen: het weghalen van de wildgroei bebossing achter de muziektent en het aanleggen van de paden. Ook zal in het najaar de eerste beplanting worden aangebracht tijdens een aantal dorps-werkdagen.

Een aantal omwonenden en andere Nieuwlanders hebben ideeën geopperd om iets met de muziektent te doen (meer functioneel maken, maar hoe?). Mogelijk kan de diepe en afgesloten waterput omgevormd worden tot een dorpspomp. De tuin/het gazon wordt ook voor de ringrijders toegankelijker dan tot nu toe.

Het initiatief Dorpstuin als ontmoetingstuin voor het dorp werkt aanstekelijk op het enthousiasme bij velen, ook bij de Dorpsvereniging, de school De Lonneboot en de gemeente Middelburg.