Anneloes Steglich

Anneloes Steglich overbrugt en verbindt

Anneloes Steglich

Anneloes Steglich

OOST-SOUBURG – Overbruggen en verbinden zijn de sleutelwoorden in het leven van Anneloes Steglich-Lentz uit Vlissingen.  Zij nam vrijdag 7 oktober 2016 afscheid als Gemeenteadviseur van de Protestantse kerk in Zeeland en als consulent geestelijke verzorging voor mensen met een verstandelijke beperking.  Ook het werk dat ze betaald en onbetaald vóór die periode verrichtte* stond geheel in het teken van solidariteit.

De afscheidsbijeenkomst voor genodigden werd gehouden in gebouw De Ark van de Historische kerk in Souburg. Bart van Noord, teamleider van het Steunpunt Zuidwest van de PKN praatte de verschillende onderdelen van het afscheid aan elkaar. Hij wees erop dat de kerk in Oost-Souburg oorspronkelijk was gewijd aan Sint Nicolaas, de schutspartroon van de zeelieden. Dat geeft meteen het kader aan waarbinnen de naam van gebouw De Ark valt. De Ark als beeld van behoud voor al wat leeft stond volgens Bart ook model voor het inclusieve denken van Anneloes.

Bart van Noord sprekt Anneloes Steglich toe

Bart van Noord spreekt Anneloes Steglich toe

De scheidende gemeenteadviseur vertelde dat ‘overbruggen’ en ‘verbinden’ ogenschijnlijk dezelfde betekenis hebben. Maar Anneloes wees ook op het verschil. Als padvindster leerde ze de eerste beginselen van de bruggenbouw door bomen met touwconstructies aan elkaar te verbinden. ,,Wanneer je over de brug de overkant hebt bereikt staat daar die onbekende. Wil je met die onbekende samen kunnen werken en leven, dan zul je eerste de onderlinge verschillen moeten overbruggen’, vertelde Anneloes. Daaronder bijvoorbeeld rassenverschillen. ,,Wit is niet alleen maar wit en zwart is niet alleen maar zwart en zijn mannen niet honderd procent mannelijk en vrouwen niet honderd procent vrouwelijk” zei ze daarover onder andere.

,,Ook etiketteren is een factor waar je rekening mee moet houden. We hebben een doos vol stickers bij ons en kijken al snel welke daarvan we op mensen kunnen plakken. Maar het gaat erom dat we samen doen. Samen koken, eten en ervaren.”

Anneloes met echtgenoot en dochters

Anneloes met echtgenoot en dochters

Anneloes werd als kind al overgoten met de toverdrank van hulpvaardigheid. Als kabouter bij de padvinders werd rond de totempaal het ‘Loh-lied’ gezongen: “laat ons helpen”. Dat helpen was ook leidend in de pastorieën die haar ouderlijke huizen vormden. Dat kreeg gestalte door het helpen van de eenzame buurvrouw en het oppassen om een dementerende man.

Geen wonder dat het element dienstbaarheid overal terugkwam in de rest van haar leven. Dat geldt ook van het ter discussie durven stellen van machtsverhoudingen. Een populaire bezigheid aan Academie De Horst, waar Anneloes studeerde. Eén van de stages die ze liep betrof in Heerhugowaard gehuisveste Spanjaarden die bij de Hoogovens werkten als ‘gastarbeiders’, zoals buitenlandse werknemers toen nog werden aangeduid.

Muzikaal intermezzo door Betty Pijpelink en Pieter Overduin

Muzikaal intermezzo door Betty Pijpelink en Pieter Overduin

Zorg voor problemen van buitenlanders was er ook bij het maatschappelijk activeringswerk in Den Haag. Ook in andere hoedanigheden kreeg Anneloes te maken met allerlei nationaliteiten die rond de tafel zaten en soms niets van elkaar begrepen. Zij slaagde er soms op wonderbaarlijke wijze in om een einde te maken aan Babylonische spraakverwarringen.

Het is in dit bestek niet mogelijk om alle organisaties en velden te noemen waar de scheidende gemeenteadviseur zich heeft ingezet. Uit haar betoog en de reacties daarop van anderen kwam naast overbruggen en verbinden nog een aspect naar voren dat heel heilzaam is bij de communicatie met de medemens: toon je kwetsbaarheid. ,,Vrede beging wanneer mensen zich tegenover elkaar kwetsbaar durven op te stellen. Dat verbindt  en doet onderlinge verschillen verdwijnen”, zo luidde de boodschap.

Dat je kwetsbaar opstellen kan ook een leidend motief zijn voor de krimpende kerk die als instituut haar macht heeft verloren. Dus niet meer vanuit het machtsgevoel, maar vanuit het wij-gevoel.

Siegfried Steglich, ds Pieter Overduin (PG Oosthoek) en Carel Bertram (ouderlign gemeente zevendedagsadventisten in West-Souburg en lid Vlissingse RvK)

Siegfried Steglich, ds Pieter Overduin (PG Oosthoek) en Carel Bertram (ouderling gemeente Zevende-dag Adventisten in West-Souburg en lid Vlissingse RvK)

*Anneloes begon haar carrière in het club- en buurthuiswerk in Heemstede. Daarna werkte zij bij het ministerie van Sociale Zaken in Suriname, bij de Stichting Maatschappelijke Toerusting van de Hervormde Diaconie van Den Haag, Scheveningen en Loosduinen en bij het Centrum voor Internationale Samenwerking COS-Zeeland. Zij heeft verder deel uitgemaakt van een groot aantal commissies, verenigingen en andere organisaties op het vlak van het sociaal en maatschappelijk dienstbetoon.