Twee-eenheid in Hoek

Verbinder pur sang

door Wim Staat
WEMELDINGE  – Arie van der Maas wordt het gezicht naar buiten toe van de classis Delta. Vanaf 1 september 2018 zal hij namelijk dienst doen als classispredikant, een nieuwe functie binnen de kerk.  Zijn werkgebied is alleen geografisch al boeiend. Het bestaat namelijk uit Rozenburg, Voorne-Putten, Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee, Tholen, Sint Philipsland, Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland, Zuid-Beveland, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen. Op de laatste regio na zijn dat allemaal voormalige eilanden. Van alle gebieden geldt dat ze van elkaar zijn gescheiden door  tunnels en/of bruggen. En die geografische gesteldheid sluit aan bij de vaardigheid die Arie van der Maas bezit als verbinder.

Na de brand in Hoek

Dat laatst heeft de classispredikant ook op muzikale wijze tot uiting gebracht. Naar aanleiding van de Zeeuwse Kerkendag 2015 schreef hij het lied Ontvangen Land. Daarin laat hij de overkanten van Zeeland elkaar ontmoeten. Dat geldt niet alleen de regio’s, maar ook  theologen en kerkelijke stromingen. Zo laat hij op Zuid-Beveland de thema’s  ‘Vrolijk Rooms’ en ‘de enge poort’ (met illustratie van brede en smalle weg) aan bod komen. Op Schouwen-Duiveland laat hij vader Cats communiceren met Frans Mallan van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Klik hier voor het beluisteren van deze productie  Het lied is opgenomen in de katholieke kerk van Ovezande.

Van der Maas staat midden in de samenleving en is publiekelijk bekend als een man van de kerk. Hij weet daarbij bruggen te slaan. Dat blijkt uit kerkelijke samenwerkingsverbanden die de laatste tijd ontstonden in Zeeuws-Vlaanderen en op Zuid-Beveland. Maar bruggen bouwen deed en doet hij bijvoorbeeld ook als voorzitter van de Raad van Toezicht van Zorgstroom. Het laatste ging ook gepaard met puinruimen, iets wat letterlijk ook gebeurde in Hoek na de verwoestende Nieuwjaarsbrand van 2015. Ik heb Arie van der Maas bovendien leren kennen als iemand die situaties snel en adequaat weet te wegen en vervolgens ook  doeltreffende besluiten neemt.

Persoonlijk ken ik de komende classispredikant ook vanuit de tijd dat ik werkzaam was bij de Provinciale Zeeuwse Courant, waar ik de religieuze weblog Monnikenwerk beheerde. Arie schreef daarvoor regelmatig columns, waarbij hij niet bang was om heldere en ferme standpunten in te nemen.

Ik stond samen met Arie op de puinhopen van zijn kerk in Hoek. Die middag bezochten we ook de interkerkelijke vesper die in het dorp werd gehouden. Want Arie behoort ook tot de mensen die de oecumene een warm hart toedragen. In Hoek krijgt die gestalte door gezamenlijke vieringen van mensen uit PKN, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Rooms Katholieke Kerk en wie zich verder ook maar wil aansluiten. De kerkenraden van de Protestantse Gemeente in Hoek en die van de Vrijgemaakten stelden een gezamenlijke intentieverklaring op over de plaats van de kerk in de samenleving. Die werd voorgelezen tijdens de Lutherherdenking in de nieuwe kerk in Hoek Klik hier  als je die verklaring wilt lezen.

Arie van der Maas spreekt tijdens een ontvangst van kerkbestuurders uit Zeeland in de kerk van Hoek

In de eerste 8 minuten van de video ‘Verder’ die de landelijke Protestantse Kerk in 2016 liet verschijnen ter gelegenheid van het Lutherjaar legt de predikant de betekenis van het protestantisme uit. Dat gebeurt tegen de achtergrond van de brand en de wederopbouw in Hoek Klik hier voor de  film.

Uit dit alles  blijkt dat Van der Maas kerkelijk breed denkt en handelt.  Dat is meegenomen in zo’n grote classis met circa 160 gemeenten waarin 130 predikanten en kerkelijk werkers actief zijn.

Ik schreef hierboven dat de aanstaande classispredikant ook een man is  van kerk en wereld. Dat zie je ook heel mooi terug in zijn loopbaan. Hij verrichtte zijn  leervicariaat in diverse kerken in Rotterdam Charlois. Vervolgens werkte hij vanaf 1993 zeven jaar als gemeentepredikant in Hoek en daarna acht jaar in Wemeldinge. In 2008 werd van der Maas projectmanager bij de NV Economische Impuls Zeeland, de ontwikkelingsmaatschappij die de taak heeft de Zeeuwse economie te stimuleren. Over die carrièrewending zei hij in een interview met Ben Jansen van de PZC: ,,Ik heb altijd het gevoel gehad iets in de samenleving te willen doen. Dat heb ik van huis uit meegekregen. Mijn vader was aannemer, ouderling in de kerk, gemeenteraadslid en voorzitter van de voetbalclub en de gymclub en hij runde het kolenfonds. Een en al gedrevenheid en maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel. Dat voelde ik ook toen ik in 2007 de advertentie van Impuls in de krant zag staan. Een nieuw bedrijf. De toenmalige directie wilde een creatief en verrassend team opbouwen met enkele echte Zeeuwen en verbindende krachten. Nou, dat was mij wel op het lijf geschreven, vond ik.”

In de vijf  jaar die hij bij de ontwikkelingsmaatschappij werkte bleef de lijn met de kerk intact. Van der Maas trad heel veel zondagen op als gastvoorganger. En de kerk bleef trekken, zo hard zelfs dat hij  26 januari  2014 in Hoek terugkeerde voor een tweede periode als gemeentepredikant voor 50 procent. Spoedig daarna werd hij ook dominee van de DEO-gemeente (Driewegen/Ellewoutsdijk/Ovezande). Beide gemeenten zal Van der Maas binnenkort verlaten. Hij vertelde in een reactie het classispredikantschap als een uitdaging te zien.

Vanaf deze plaats een hartelijke felicitatie aan Arie van der Maas. Hij is nog steeds veelzijdig. Wie daar iets van wil zien en horen  moet ’s zomers naar Zuid-Beveland gaan. Daar becommentarieert de predikant in enkele dorpen via de geluidsinstallatie het ringrijden, een sport die door zijn zoons wordt beoefend…….