Bernard van Lamoen weg uit Zeeland

MIDDELBURG –Bernard van Lamoen, pastoraal werker in de Mariaparochie op Walcheren de Pater Damiaanparochie in Goes, vertrekt per 1 januari 2017 naar Roosendaal. Dat is zondag 4 december bekendgemaakt tijdens vieringen in de parochies.

rkk9Bernard van Lamoen werkt sinds 1 september 1997 voor de Mariaparochie op Walcheren. Per 1 oktober 2013 werd zijn zending verbreed naar de Pater Damiaanparochie te Goes. Vanaf die datum werken de leden van het pastoraal team voor beide parochies.

Bernard van Lamoen had zelf aan bisschop Jan Liesen gevraagd om een nieuwe benoeming, na 19 jaar in Zeeland gewerkt te hebben. Hij is per 1 januari 2017  benoemd als pastoraal werker in de Sint Norbertusparochie te Roosendaal. Bernhard wordt daar voor 50% van de werktijd projectleider van het ´Seniorenproject Roosendaal-Zuid´ dat december 2016 begint. Met dit driejarig project wil de parochie inspelen op de eigentijdse sociale noden en vragen van ouderen. Met het Seniorenproject wordt getracht een antwoord te bieden op de behoefte aan contact, begeleiding en zingeving bij kwetsbare ouderen en mensen in hun omgeving.

Daarnaast wordt Bernard van Lamoen voor 50% van de werktijd benoemd als pastoraal werker binnen het pastoraal team van de Sint Norbertusparochie. Hij zal een bijdrage leveren aan het pastoraat ´Jonge gezinnen´ en aan het individueel en algemeen pastoraat.

De parochiebesturen  blikken dankbaar terug op alles wat Van Lamoen heeft gedaan: ,,Wij gunnen Bernard van harte deze nieuwe uitdaging. Hij heeft veel betekend voor de beide parochies en de samenwerking in het gebied Boven de Schelde.”

Op zaterdagmiddag 14 januari zal van Bernard afscheid genomen om 14.00.u. in de Petrus en Pauluskerk te Middelburg. In overleg met het bisdom Breda wordt gekeken op welke wijze de vacature ingevuld kan worden.