Bezinning en activiteiten herdenking afschaffing slavernij

MIDDELBURG – In de Nieuwe Kerk in Middelburg wordt op zaterdag 1 juli van 12.00 tot 13.00 uur een bezinningsmoment gehouden over het afschaffen van de slavernij. De organisatie is in handen van de Raad van Kerken Middelburg, de Raad van Kerken Vlissingen en de Provinciale Raad van Kerken Zeeland.

Aan het uur van bezinning wordt meegewerkt door:

namens de RvK Middelburg: ds Chris Bakker en ds Afinus de Vries
namens de RvK Vlissingen: Anneloes Steglich
namens de RvK Zeeland: diaken Egbert Bornhijn (RK Bsdom Breda) en ds Arie van der Maas (classispredikant PKN Delta)
Myrle Treurniet, Christian Blaha en Theo van Teijlingen verlenen muzikale medewerking.

Voorafgaand aan de bijeenkomst in de Nieuwe Kerk is om 11.00 uur de herdenkingsplechtigheid van de provincie Zeeland met een kranslegging bij het Zeeuws Slavernijmonument op de Balans in Middelburg. Verder zijn er in het kader van Keti Koti ’s middags van 13.00 tot 20.00 uur activiteiten op het Abdijplein in Middelburg. Keti Koti betekent ‘verbreek de ketens’ en duidt op de geschiedenis en hedendaagse gevolgen van het slavernijverleden. Nederland schafte op 1 juli 1863 de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen af en sinds 2005 viert ook Zeeland op 1 juli Keti Koti. Surinamers spreken van de Dag der Vrijheden.

Kerkdiensten

De bij de Raad van Kerken aangesloten kerken is gevraagd om in de diensten van zaterdag 1 en zondag 2 juli aandacht te besteden aan de herdenking van de afschaffing van de slavernij. Via de organisatie ‘Micha zondag’ is vanaf eind mei een kerkenpakket beschikbaar over de gevolgen van het slavernijverleden met als titel ‘Gedeeld verleden, gedeelde toekomst’. Doel van het pakket is in de kerken het gesprek te openen over vragen als ‘Hoe werkt ons slavernijverleden door tot op de dag van vandaag’ en ‘Wat was de rol van christenen en wat is nu onze verantwoordelijkheid als christen’.

Harmen Niemeijer, directeur Micha Nederland: ,,Christenen missen vaak historische context en hebben hierdoor geen zicht op de structurele ongerechtigheid en maatschappelijke ongelijkheid als gevolg van ons slavernijverleden. Laten we daarom samen nieuwsgierig zijn, luisteren, dromen, eerbiedigen, uitnodigen, ervaren, aanmoedigen en vooral: de kloof overbruggen. De tijd is rijp om het onrecht dat heeft plaatsgevonden en nog steeds plaatsvindt, bespreekbaar te maken.’’

Gratis materialen

Op de website www.michanederland.nl/ kunnen kosteloos alle materialen worden gedownload om een kerkdienst of thema-avond mee te vullen. Het pakket bevat preekschetsen, een leespreek, liedsuggesties en een kinder- en tienerprogramma. Ook gespreksvragen en een historische duiding zijn inbegrepen.

Brochure slavenhandel

De Raad van Kerken Middelburg heeft een brochure gemaakt over de rol van de Zeeuwse kerken en de voormalige classis Walcheren in de slavenhandel. Met name Middelburg en Vlissingen speelden een belangrijke rol in de handel en het verschepen van slaven. DOWNLOAD HIER DE BROCHURE

Herdenkingsdag najaar

In het kader van het bezinningsjaar op het slavernijverleden (mei 2023-mei 2024) houden de Raden van Kerken in het najaar een herdenkingsdag, die wordt afgesloten met een Keti Koti-maaltijd. Meer informatie: rvkmiddelburg@zeelandnet.nl.

Het Zeeuws Slavernijmonument op de Balans in Middelburg. Foto Wikimedia Commons/Norbert Schnitzler