‘Blijf mild, hoe teleurgesteld of boos we ook zijn’

WEMELDINGE – De ontwikkelingen van de afgelopen dagen maken veel reacties los. Niet alleen is de beeldvorming in de samenleving negatiever geworden ten aanzien van wat gebeurt in kerken, ook de ‘dringende adviezen’ van de Protestantse Kerk in Nederland leiden, hoewel er ook begrip is, tot gelatenheid, boosheid en teleurstelling.

In een persoonlijke brief (6 oktober 2020) steekt Delta-classispredikant ds Arie van der Maas kerkenraden, predikanten en kerkelijk werkers een hart onder de riem. Na de commotie over de kerkdienst in Staphorst (zondag 4 oktober) is de beeldvorming, publieke en politieke opinie, feitelijke realiteit. Van der Maas heeft begrip voor de reacties, zeker in het licht gezien dat veel gemeenten juist voor komende zondag of de zondagen erna bijzondere zaken aan het voorbereiden waren. Die waren voor een deel al langer uitgesteld wegens eerdere corona-belemmeringen. ,,Het is extra zuur als nu opnieuw een doopdienst of bevestiging van ambtsdragers moet worden aangepast.’’

Ook het advies om met maximaal 30 mensen te kerken zal voor de ene gemeente meer aanpassing vergen dan voor de andere, omdat nog niet overal al van een groter aantal werd uitgegaan. Maar ook gemeentezang, dat nu opnieuw dringend wordt afgeraden in de PKN-adviezen, was nog geen gemeengoed. Daarom vat hij de adviezen in zijn brief even samen, en verwijst hij naar de publicatie op de website van de landelijke kerk.

Kamerdebat

Van der Maas merkt op dat het corona-debat in de Tweede Kamer, morgen woensdag 7 oktober, ongetwijfeld ertoe zal leiden dat de positie van kerken en andere religieuze organisaties in allerlei toonaarden worden becommentarieerd en besproken. ,,Hopelijk draagt de ingreep van gisteren eraan bij dat er in de komende dagen niet nog verdere beperkingen komen van de ruimte die er nu nog is om het kerkelijk leven vorm en inhoud te geven’’, zo schrijft hij mede namens het breed moderamen.

Gebed

Hij onderstreept de oproep tot gebed die de preses van de generale synode, ds Marco Batenburg, schreef in zijn woord van bemoediging:

* voor plaatselijke gemeenten, dat het geloof bewaard wordt en dat we zorgzaam zijn voor onszelf en elkaar
* voor voorgangers en kerkenraden, dat zij de moed niet verliezen en kunnen volharden in vieren, gebed en de pastorale en diaconale zorg die nodig is
* voor onze regering om wijsheid, om te onderscheiden waar het op aan komt, voor nabestaanden van mensen die zijn getroffen door het virus, om geduld en herstel voor degenen die nu ziek zijn
* voor mensen in de zorg en het onderwijs, om draagkracht.

Daaraan voegt Van der Maas een gebed toe voor ons allen: ,,Dat we in ons spreken en reageren bedachtzaam en mild blijven naar elkaar en naar anderen in de samenleving. Hoe oneens of hoe teleurgesteld of boos we soms wellicht ook zijn.’’