(nieuwsbrief december 2021) Het zijn de dagen tussen kerst en jaarwisseling als ik de inleidende woorden voor deze Nieuwsbrief schrijf. Het kerstfeest is gevierd. We...

(Nieuwsbrief september 2021) Wanneer deze brief in de mailbox belandt hebben veel gemeenten al aandacht aan die ‘start’ gegeven door een bijzondere dienst, of hele...

(Nieuwsbrief mei 2021) Zowel Johannes als Paulus benadrukken dat de aanwezigheid van en het leven met de Levende Christus een geestelijke zaak is. ...

Nieuwsbrief Raad van Kerken Nederland, mei 2021 over KGK en GKv, geweld jegens homoseksuelen, oproep tot vrede in Jeruzalem, pelgrimeren, seksueel misbruik en GroenGelovig....

De werkgroep Kerk & Israël van de Classis Delta heeft 8 maart 2021 de eerste digitale nieuwsbrief rondgestuurd, met nieuwtjes en achtergronden en waarin de...

(nieuwsbrief classispredikant Arie van der Maas, 1 maart 2021) Voor het tweede achtereenvolgende jaar zijn we onderweg naar Pasen in de context van de corona...

WEMELDINGE – Alle vormen van zang – ook tijdens online diensten / vieringen - opschorten voor de komende vier zondagen tot en met 7 februari,...