WEMELDINGE – Alle vormen van zang – ook tijdens online diensten / vieringen - opschorten voor de komende vier zondagen tot en met 7 februari,...

De Raad van Kerken Nederland heeft recent twee documenten mede-ondertekend, die oproepen tot een duurzamere en rechtvaardiger economie en samenleving. ...

(Bericht van classispredikant ds Arie van der Maas, nieuwsbrief oktober 2020) Hierbij weer een Nieuwsbrief. Zo om de twee maanden een aantal berichten voor u...

(bericht classispredikant ds Arie van der Maas, nieuwsbrief augustus 2020) De tweede digitale nieuwsbrief van de Classis Delta in vernieuwde vorm. Op de drempel van een...