Coördinator nodig voor SchuldHulpMaatje Terneuzen en Sluis

In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens financiële problemen. Ook in Terneuzen kleurt de kaart rood.

De rekeningen stapelen zich op, mensen weten niet hoe ze nog moeten rondkomen en zien er tegenop om de post open te maken. De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje helpen om de problemen op te lossen. Ben jij onze nieuwe coördinator?

Coördinator gezocht

We zijn op zoek naar een coördinator die het werk van SchuldHulpMaatje in de uitvoering wil coördineren. Zo zorgt de coördinator onder andere voor de intake van vrijwilligers en hulpvragers en de koppeling van vrijwilligers aan de juiste SchuldHulpMaatjes. We bieden de coördinator een leerzame en uitdagende vrijwilligersfunctie en diverse trainingen. Interesse? Neem contact op met:

Cor-Elli de Bruijn, SchuldHulpMaatje Terneuzen via info@terneuzen.schuldhulpmaatje.nl of met Gerard Ultee, SchuldHulpMaatje Sluis via info@sluis.schuldhulpmaatje.nl .

Profiel Coördinator

Voor het project SchuldHulpMaatje Terneuzen of Sluis

Voor de projecten SchuldHulpMaatje Terneuzen en Sluis zoeken we een coördinator die het werk van SchuldHulpMaatje in de uitvoering wil coördineren.

Taken:

 • Doet de intake van vrijwilligers.
 • Doet de intake van de hulpvragers en verbindt deze met de juiste SchuldHulpMaatjes.
 • Doet regelmatig kleine crisisinterventies, voordat hij/zij de zaak kan overdragen aan een vrijwilliger voor de start van het traject.
 • Geeft leiding aan de groep vrijwilligers en ziet toe op effectief functioneren. is hun klankbord en coach.
 • Organiseert regelmatig intervisie- en toerustingsbijeenkomsten.
 • Realiseert en faciliteert voorstellen tot verbetering van de dienstverlening.
 • Bewaakt de zwaarte van de hulpverlening.
 • Bewaakt de grenzen van de SchuldHulpMaatjes en bakent samen met het bestuur tijdig grenzen af bij mogelijke knelpunten met gemeenten, woningcorporaties en bedrijven.
 • Verplicht zich tot het toezien op en laten naleven van de grenzen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een SchuldHulpMaatje.
 • Is een professioneel gesprekspartner, namens de vrijwilligersorganisatie, voor de lokale partijen, zoals ambtenaren, lokale instellingen en ondernemers.
 • Rapporteert effectief op compacte wijze resultaten aan het bestuur conform het gevraagde format.

Functie-eisen/vaardigheden

 • Voelt zich betrokken bij de doelgroep, dat zijn mensen in financiële nood.
 • Vindt motivatie vanuit de christelijke waarden en identiteit, en betrokken bij een kerk en/of –geloofsgemeenschap en/of -diaconale organisatie.
 • Kan goed omgaan met verschillen in ras, geaardheid en levensovertuiging.
 • Is eerlijk, betrouwbaar en zorgvuldig, omdat hij/zij zich mengt in andermans financiële zaken.
 • Is bereid de deskundigheidstrainingen te volgen en volgt het landelijke Permanente Educatie Programma (PEP).
 • Is bereid zich minimaal drie jaar in te zetten.
 • Is een luisterend oor voor vrijwilligers en zeker voor de hulpvrager.
 • Heeft een goede naam en goede referenties.
 • Heeft zelf geen strafblad of verslaving en heeft eigen financiële zaken op orde.
 • Is in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag en overlegt deze aan de secretaris.
 • Heeft mensenkennis en ervaring met het kunnen werken in teams en waardeert verschillen.
 • Durft de nek uit te steken, vernieuwend te denken en kan kritiek ontvangen en geven.
 • Is een teamspeler en kan goed organiseren en grenzen stellen.
 • Wil verantwoording afleggen en onderschrijft dienstbaar leiderschap.
 • Raakt niet uit balans indien geconfronteerd met een crisissituatie.
 • Staat open voor de geloofsovertuiging van de diverse vrijwilligers.
 • Beheerst computervaardigheden, met name het kunnen gebruiken van E-mail, Microsoft Word en Excel programma’s en is thuis op internet.

Wat bieden we de Coördinator?

 • Een leerzame uitdagende vrijwilligersfunctie waar je je in kunt vastbijten en je leiderschapstalenten kunt bewijzen.
 • 3-daagse SchuldHulpMaatje-training (dit wordt als voorwaarde gesteld, opdat de coördinator over dezelfde kennis beschikt als het Maatje).
 • 2-daagse verplichte Coördinatorentraining.
 • Jaarlijkse trainingen en bijeenkomsten met collega coördinatoren.
 • Ondersteuning door het Landelijk Servicepunt en landelijke kerkelijke organisaties.
 • Ondersteuning d.m.v. het HulpVraagSysteem en de helpdesk.
 • Informatie via nieuwsbrieven en website.

Coördinatoren zijn op geen enkele wijze professioneel betrokken bij enige organisatie, die in de schuldhulpverlening actief is, anders dan SchuldHulpMaatje. Deze regel geldt om iedere zweem van belangenverstrengeling in taakvelden te voorkomen.

Over SchuldHulpMaatje

In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens te maken met schulden. Uit schaamte zoeken veel mensen (te) laat hulp. SchuldHulpMaatje zet zich vanuit christelijke naastenliefde in om mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk te bereiken en zonder verwijten te helpen. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staat daarbij centraal. Het doel is om de toenemende schuldenproblematiek terug te dringen. Jaarlijks krijgen bijna tienduizend mensen persoonlijke hulp van meer dan tweeduizend gecertificeerde SchuldHulpMaatjes (vrijwilligers), verspreid over vele plaatsen en regio’s in Nederland. Via de websites worden nog eens tienduizenden mensen geholpen. De aanpak van SchuldHulpMaatje is een welkome aanvulling op de professionele schuldhulpverlening. SchuldHulpMaatje is opgericht in 2010 op initiatief van de landelijke kerken en werkt zowel lokaal als landelijk effectief samen met kerken, overheid, maatschappelijke organisaties en andere hulpverlenende instanties. Kijk op www.schuldhulpmaatje.nl