pinksteren

De Vrijheid van de Geest

(nieuwsbrief mei 2021)

ds Arie van der Maas

Ds Arie van der Maas

Zowel Johannes als Paulus benadrukken dat de aanwezigheid van en het leven met de Levende Christus een geestelijke zaak is. Jezus zegt tegen zijn leerlingen, zijn vrienden, dat hij op enig moment niet meer ‘fysiek’ in hun midden zal zijn maar dat hen de Heilige Geest geschonken zal worden. De Heilige Geest als Trooster, als inspirator voor een leven in waarheid en echtheid. De Heilige Geest die de verzoening en bevrijding werkelijkheid doet zijn in het bestaan van mensen. De vrijheid van de Geest.

Ons verlangen dit Pinksterfeest 2021 zal voor velen verbonden zijn met een uitzien naar ‘weer meer fysiek’… En het woord vrijheid heeft deze weken een heel bepaalde klank. Het einde – laten we hopen en bidden dat het niet een voorlopig einde is – van de ingrijpende beperkingen door de corona pandemie is in zicht. Wat zijn we het gaan missen: het samen zingen, het in de kerkbank kunnen zitten en dat knikje geven of ontvangen van die man of vrouw waarmee je misschien nooit heel véél contact hebt, maar wel de kerkgang deelt. Wat zien we er naar uit: koffiedrinken na de dienst. Gewoon dat praatje weer maken zonder mondkapje, zonder erg te hoeven hebben in die anderhalve meter… Het komt dichterbij…

Maar dat diepe verlangen heeft bij mijzelf ook een ander bewustzijn aangeraakt. Hoe belangrijk zijn die dingen voor ons, voor mij? Wat zegt dat over de verankering, de vorm en inhoud van mijn, van ons geloven? Hoe versta ik de woorden van de Heer die spreekt over de Heilige Geest waardoor fysieke aanwezigheid ‘gerelativeerd’ wordt. Ik kan me op voorhand tegenwerpingen van mijn bespiegelingen indenken maar vooralsnog kom ik zelf toch even nog niet los van deze vragen.

Brochure Kerk na Corona

Voor de tijd die nu in zicht komt is dezer dagen een brochure verschenen waaraan ik samen met enkele collega-classispredikanten heb mogen mee denken. Kerk na Corona, Hef op uw Hoofden. Ik verwijs graag naar het item hierover elders in deze Nieuwsbrief. Ik hoop dat het gemeenten, kerkenraden, predikanten en kerkelijk werkers hier en daar van dienst mag zijn.

Omgaan met vaccinatie

Een ander onderwerp dat de aandacht kreeg in de afgelopen weken, is de vraag hoe in de kerk om te gaan met vaccineren en het gegeven dat ook leden van de gemeenten in geloof en geweten daarin verschillende keuzes maken of dat door de volgorde van het vaccinatieprogramma de een al wel en de ander nog niet de mogelijkheid heeft gekregen zich te laten vaccineren.

Het item op de website van de landelijke kerk wil vooral het gesprek erover aanbevelen aan kerkenraden, maar toch is het in publicaties erover vooral opgevat als een advies. Hoe dan ook, over de mogelijke richting die gesuggereerd wordt, waarbij op één of andere manier ‘aan de poort’ van de samenkomsten van de gemeente (of dit nu kerkdiensten voor doelgroepen zijn of andere activiteiten) onderscheid gemaakt wordt tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden, voel ik mij niet gelukkig. Naar mijn inzicht is dit bij uitstek een onderwerp waar kerk en gemeente zich hebben te onderscheiden van andere onderdelen van de samenleving. ‘Gij geheel anders’. Ook als dit zou betekenen dat dan op onderdelen nog wat langer geduld opgebracht zou moeten worden. Maar… voel u vrij om het gesprek te voeren en uiteraard ook om als kerkenraad andere keuzes te maken dan de mijne zouden zijn. Ik ben erg benieuwd naar hoe deze dingen zich de komende weken ontwikkelen.

Ik sluit deze bijdrage af met enkele woorden uit het door J.W. Schulte Nordholt vertaalde Veni Creator Spiritus, Kom Schepper God (o.a. Lied 670 Nieuwe Liedboek):

Uw naam is Trooster, Gij geleidt,
o goddelijk geschenk, ons voort,
o balsem die ons werd bereid,
o bron van vuur, o levend woord.

Ontsteek een licht in ons verstand
en maak tot liefd’ ons hart bereid,
geleid met milde vaste hand
ons zwakke vlees in zekerheid.

Ik wens u de vreugde, troost en inspiratie van de Heilige Geest,
het komende Pinksterfeest en de tijden die volgen.

Ds. Arie van der Maas
Classispredikant

Download hier de complete nieuwsbrief classis Delta mei 2021.