(Nieuwsbrief mei 2021) Zowel Johannes als Paulus benadrukken dat de aanwezigheid van en het leven met de Levende Christus een geestelijke zaak is. ...

SINT PHILIPSLAND – Als opmaat voor de Pinksteractie van de GZB werden vier fietsers zaterdagmorgen in Sint Philipsland uitgezwaaid voor een tocht van 150 kilometer...

VLISSINGEN – In de slotaflevering van Geloof in Zeeland (31 mei 2020) ging ds Arie van der Maas in zijn overweging in op het lied Vlammen zijn er vele, één is het licht. Het is een vertaling van het lied Lågorna är många van de Zweed Anders Frostenson (1906-2006) uit de wereld-oecumene, dat ook in het nieuwe liedboek voor de Protestantse kerk staat (Lied 970 in liedboek Zingen en bidden in huis en kerk 2013). De melodie werd geschreven door Olle Widestrand, Coen Wessel vertaalde de tekst in het Nederlands.
(Pinksterbericht van classispredikant ds Arie van der Maas, in Nieuwsbrief mei 2020) “Ieder hoorde de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal spreken..” Voor mij één van de meest treffende zinnen uit het ‘Pinksterevangelie’ van Handelingen 2. Als het Evangelie zo dichtbij komt dat het over jou gaat, dat je jouw verhaal hoort in het verhaal van de grote daden van God, dan werken Woord en Geest samen. Dan is het Pinksteren.
Op de avond voordat Jezus werd verraden en gevangen genomen, beloofde Hij de apostelen dat Hij hun de Heilige Geest zal sturen. Dat gebeurde op wat later Eerste Pinksterdag is gaan heten. De gelovigen waren bijeen toen er plotseling het geluid van een grote windvlaag was en ‘vlammen’ zich boven de hoofden van de aanwezigen verspreidden, zogenoemde 'vurige tongen'. De gelovigen werden vervuld met de Heilige Geest en begonnen het evangelie in allerlei vreemde talen te verkondigen. Daar kwamen veel mensen op af. De apostel Petrus hield daarop een lange toespraak waarna ongeveer drieduizend mensen zich bij hen aansloten.