De weerstand van de nacht gebroken!

Het zijn de dagen tussen kerst en jaarwisseling als ik de inleidende woorden voor deze Nieuwsbrief schrijf. Het kerstfeest is gevierd. We zijn opnieuw bepaald bij de komst van Jezus Messias, Gods ultieme Liefdeswoord aan mens en wereld. In lied en verkondiging, in muziek en gebed is het geboortefeest van Christus gevierd, wereldwijd en ook in de ca. 170 gemeenten van de classis Delta. Noodgedwongen ook dit jaar in aangepaste vorm. Niet in volle kerken met samenzang uit volle borst. Maar veelal online, met enkele mensen in lege kerken en mensen thuis verbonden. Via Omroep Zeeland mochten we samen met andere kerken ook nu iets extra’s toevoegen door een uitzending van Geloof in Zeeland op eerste en tweede kerstdag. Voor wie wil is het nog terug te zien via www.gelovenindedelta.nl/video/terugkijken.

In deze Nieuwsbrief een aantal onderwerpen op de drempel van het nieuwe jaar. In de hoop en met het diepe verlangen dat het leven, samenleven en kerkelijk leven in 2022 toch steeds minder te maken zal krijgen met de beperkingen van COVID. Tegelijkertijd leert deze corona-crisis ons ook te meer om van maand tot maand en van dag tot dag te leven. En in de gegeven omstandigheden de verbondenheid met Christus en de verbondenheid met elkaar te beleven, ook al is het soms in aangepaste vorm. Om zo de Liefde van Christus gelovend te leven en doorleven, soms juist intenser dan ooit.

Met de warmte en het Licht van Kerst in de rug leven staan we op de drempel van het nieuwe jaar 2022. Wees niet bang, zei de engel in de kerstnacht. U is heden de Heiland geboren. Wees niet bang. Het Woord van God is mens geworden. God heeft zijn naam voorgoed in onze dagen geschreven.

Uit uw verborgenheid
hebt Gij ons aangesproken,
de weerstand van de nacht
met heilig vuur gebroken.
Gij brandt uw eigen naam
voorgoed in onze dagen
en schrijft in ons bestaan
uw woord van welbehagen.

Uit uw verborgenheid
ontsteekt Gij licht op aarde,
wilt Gij ons warmen met
de gloed van uw genade.
Wij delen met elkaar
het licht, het lied, de zegen.
Wij zijn uw kandelaar,
wij gaan het donker tegen.

                        (Sytze de Vries, Lied 500: 2 en 5)

Ds Arie van der Maas, classispredikant

Download hier de complete nieuwsbrief van december 2021