Doek valt voor toeristenkapel Zoutelande

ZOUTELANDE – De toeristenkerk in Zoutelande heeft na 62 jaar de deuren gesloten. Na Vrouwenpolder is de Sint Catharinakapel de tweede toeristenkerk binnen de H. Maria Parochie Walcheren die wordt opgeheven in het kader van de bezuinigingen. Op 12 september 2021 werd de slotviering gehouden in het markante gebouw aan de Bosweg.

Daarin gingen voor celebranten Peter de Rooij, emeritus deken en pater Thaddy de Deckere mhm, parochievicaris en pastoraal werker Geerten Kok, stafmedewerker van het bisdom Breda en teamleider a.i. van het pastoresteam Boven de Schelde.

De aan Sint Catharina van Alexandrië gewijde rooms-katholieke toeristenkerk deed vanaf 1959 dienst. De kapel heeft een atrium voor openluchtdiensten en de wanden van het markante gebouw bevatten artistieke kruiswegstaties.

De toeristenkerk werd in de jaren vijftig opgezet omdat katholieke badgasten met grote gezinnen herhaaldelijk vroegen om tenminste op de zondagen in Zoutelande de mis te kunnen bijwonen. De afstand naar Middelburg was, met de beperkte vervoersmogelijkheden van die tijd, te groot.

In de Catharinakapel gingen meestal ‘vaste’ pastores voor, die daarvoor speciaal naar Zoutelande kwamen. In 2017 werd er voor het eerst een openluchtkerstnachtmis gevierd in de toeristenkerk.

Geschiedenis

De toeristenkerk was gewijd aan Sint Catharina, de patrones van de voormalige parochiekerk van Zoutelande, die in de tweede helft van de dertiende eeuw werd gesticht. Na de Beeldenstorm in 1566 mochten er geen katholieke erediensten meer worden gehouden en werd de kerk protestants.

Volgens de legende antwoordde Catharina als 18-jarige zo overtuigend op strikvragen van vijftig wijsgeren, dat die zich bekeerden. Op bevel van Keizer Maxentius (278 – 312) werden de geleerden levend verbrand. Catharina werd onthoofd na op een rad te zijn gefolterd. Daarna begroeven engelen haar op de berg Sinaï. Rond 800 ontdekte men haar graf, dat bedevaartplaats werd.

De kruiswegstatie op de muur van de Catharinakapel.