Evensingers vieren Beloken Pasen in de Vlissingse St Jacobskerk

VLISSINGEN – De Evensngers verzorgen zondag 7 april een Evensong in de Sint Jacobskerk van Vlissingen, aanvang 17.00 uur.

Het thema voor Pasen dit jaar is ‘Zien, geloven en leven’ en deze Evensong sluit daar op aan met de lezingen uit Jesaja 25 en Lucas 24 en met Psalm 111. Het leidende thema is op deze zondag nog steeds Pasen, want de zondag volgend op Pasen behoort liturgisch bij de zogenaamde paas octaaf (de acht dagen van Pasen) en staat ook bekend als ‘beloken Pasen’.

Lucas 24 is een voorbeeld van hoe de mens niet op zijn intuïtie, zijn gevoel, vertrouwt maar ‘eerst wil zien en dan geloven’. De Emmaüsgangers komen al naar gelang hun wandeling vordert er achter dat er hoop is, als zaken worden uitgelegd die zij met hun verstand nog wel wisten, maar in hun hart kwijt waren geraakt. Ook in onze moderne tijd hoeft niet alles verklaarbaar te zijn. We mogen geloven en sturen op ons morele kompas.

De Evensingers staan ditmaal onder leiding van Gertruud Smit. Voorganger is pastor Wilja Grootenboer, het orgel wordt bespeeld door Jos Vogel.