Evensong in Vlissingen met als thema ‘Ga mee!’

VLISSINGEN  –  De Evensingers verzorgen op zondag 1 oktober een Evensong in de Sint Jacobskerk in Vlissingen (aanvang 17.00 uur). Het thema ‘Ga mee!’ sluit aan bij het jaarthema van de kerk. Met deze Evensong worden de liefhebbers uitgenodigd ook het komende jaar mee te gaan in de maandelijkse, grotendeels gezongen gebedsviering.

De oproep dit jaar is om de kerkelijke activiteiten zo breed mogelijk neer te zetten, zodat iedereen zich daarbij thuis kan voelen, ongeacht achtergrond, als uiting van de eenheid en verscheidenheid onder christenen. De in opzet bijna oecumenische Evensong leent zich prima voor dit doel: de drempel is laag voor een ieder die op zoek is naar een gezamenlijk verstillingsmoment.

Om nog meer samen op te gaan met de Anglicaanse opzet, worden de vaste gebeden en responses steeds vaker meer gezongen dan gesproken worden.

In de viering van 1 oktober staan lied 190a en lied 191 centraal. Het zijn teksten van Sytze de Vries op toonzettingen van Daniël Rouwkema. De lezingen zijn uit Numeri 10:29-32 en Efeziërs 3:14-19. Het koor zingt Psalm 67, een Magnificat en Nunc Dimittis op een chant van Thomas Morley en een  anthem. De aanwezigen kunnen meezingen met de gekozen hymns.

Voorganger is ds Hans Neels, organist is Jos Vogel. Het koor de Evensingers staat onder leiding van Ineke Wijkhuijs-van den Driest. Na afloop van de Evensong is er gelegenheid om onder het genot van koffie/thee na te praten.

De Evensingers.