Gezegend Pasen toegewenst

Discipelen Petrus en Johannes haasten zich naar het graf waarin Jezus lag

ARNEMUIDEN – Onderstaand verslag is gepubliceerd in De Kerkklok, de wekelijkse digitale krant van de Gereformeerde Kerk van Arnemuiden. Het eindigt in een paaswens.

,,In de afgelopen twee winterseizoenen hebben we met een groep gemeenteleden vanuit onze gemeente en de Protestantse Gemeente Nieuw- en Sint Joosland nagedacht over het thema “Discipelschap”. Leidraad hierbij was het boek Discipelschap van ds. L.M. Vreugdenhil. De ondertitel van het boek luidt: Over het geloof in God, het volgen van Jezus en het leven door de Geest, een kernachtige samenvatting van de onderwerpen die we met elkaar besproken hebben.

We zien terug op een gezegende periode waarin we veel uit Gods Woord en van elkaar geleerd hebben. Het met elkaar bezig zijn rondom de Bijbel vergroot de gemeenschapszin en de band die we als leden van de gemeente met elkaar hebben, zo was de rode draad die uit de eindevaluatie naar voren kwam.

Ds. Vreugdenhil leidt zijn boek in met de woorden: “Gemeenteleden zijn naar bijbels besef zoveel méér dan enkel kerkgangers, psalmzingers en preeketers – zij zijn geroepen om leerlingen van Jezus Christus te zijn. Er is dus nog geen reden tot tevredenheid als zij hun bijdrage maar betalen en naar de kerk komen. Discipelschap is persoonlijke, kostbare navolging van Jezus Christus.”

Deze woorden deden mij denken aan het beeld van de levende stenen die samen het gebouw vormen, dat we lezen in 1 Petrus 2: 4 – 5: “En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus.”

Een gezegend paasfeest toegewenst!

Jacqueline Platteeuw”