Goese gelovigen zijn ‘corona-moe’

GOES – Veel gelovigen zijn ‘corona-moe’, ondanks de gewenning aan de beperkende maatregelen. Door het online aanbod van diensten blijven veel mensen thuis en lijken af te haken. Daarbij is het opvallend dat de middengeneratie (gezinnen) vaker wegblijft.

Tijdens een ‘coronabijeenkomst’ op 8 februari 2022 van de Goese geloofsgemeenschappen op uitnodiging van burgemeester Margo Mulder van Goes kwam vooral deze conclusie naar voren. Een aantal gemeenschappen heeft dan ook het jeugdwerk weer gestart, want de behoefte aan concrete ontmoeting is immers groot.

Volgens de gemeenschappen zijn de gelovigen die uit beeld raken, moeilijk te bereiken. Het vermoeden van eenzaamheid, depressie en problemen bij deze groep wordt bevestigd door andere bronnen.

Enkele aanwezigen wezen ook op de onrust en soms hevige discussie over de ‘theologische duiding’ van de situatie. Burgemeester Mulder schetste het zoeken naar perspectief op ‘hoe verder?’ van de burgemeesters in hun eigen overleg. De Raad van Kerken Zeeland vroeg de aanwezigen om hun verwante gemeenschappen in de provincie te stimuleren om met elkaar en met de burgerlijke overheid contact te zoeken.

Er zijn wel enkele initiatieven te verwachten in Goes. Zo gaan de Goese voorgangers elkaar (weer) opzoeken om  elkaar te bemoedigen en inspiratie te delen. Binnenkort is er een lunchbijeenkomst.

De moskeegemeenschap nodigde iedereen uit om – na de verbouwing van de moskee – naar de feestelijke open dag te komen. De datum wordt binnenkort bekendgemaakt. Voor de Ramadan wordt overwogen om een open iftarmaaltijd te houden.

De geloofsgemeenschappen werden ten slotte door burgemeester Mulder uitgenodigd om na de verkiezingen kennis te maken met de nieuwe gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.