Hoop en vertrouwen op verantwoorde stappen kerk

WEMELDINGE – We gaan een nieuwe fase in van de coronacrisis. Soms wordt gezegd: de deur dichtdoen van de kerk was in zekere zin eenvoudiger dan de deur weer (op een kier) openzetten. Maar classispredikant ds Arie van der Maas hoopt en vertrouwt erop dat ook in deze fase in kerk en gemeenten onder leiding van Woord en Geest verantwoorde stappen kunnen worden gezet die kunnen dienen tot heil van mensen en tot het delen van Gods Liefde in oude en nieuwe vormen.

In een brief aan de kerkenraden, predikanten en kerkelijk werkers in de classis Delta van de Protestantse Kerk schrijft Van der Maas mede namens het breed moderamen op 14 mei 2020 dat hij begrip heeft voor kerkenraden die als het ware weer in de startblokken staan om te beginnen. Nu het er naar uitziet dat de regering de corona-maatregelen zal verruimen, biedt dat perspectieven om weer fysieke kerkdiensten te gaan houden. Dat blijft echter afhankelijk van het verloop van de corona-pandemie. Hoewel Van der Maas ook zelf een sterk verlangen voelt om elkaar weer te ontmoeten, om in de kring van de gemeente onder het Woord te zitten, te bidden en – zou het mogelijk zijn – te zingen, vraagt hij zich toch af of het niet beter is om nog even te wachten en geduld te hebben. Bezorgdheid om  mensen met een kwetsbare gezondheid, verantwoordelijkheid naar de samenleving toe en behoedzaamheid om te voorkomen dat zich vanuit een kerkelijke activiteit een mogelijk nieuwe haard van besmetting zal verspreiden, spelen een grote rol in dit dilemma. Hij legt dan ook het dilemma voor of het niet beter is een (missionair) sterk statement te maken door duidelijk te laten blijken dat de kerk nog wel even wacht en geduld heeft, en om nog zo weinig mogelijk een beroep te doen op meer ruimte (een risicofactor), zodat andere aspecten in de samenleving voorrang kunnen krijgen.

Protocol

Inmiddels is vanuit de landelijke kerk een protocol beschikbaar voor kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten in een anderhalve meter-samenleving. Klik hier om te downloaden. Ook wordt via de landelijke website een aantal richtlijnen gegeven voor de komende tijd. Scriba ds René de Reuver schreef een begeleidend schrijven bij de publicatie van het protocol. Klik hier.

Op de website van de landelijke kerk staat ook een artikel over het reserveren en plaats geven aan bezoekers van de fysieke kerkdiensten. Klik hier. Van der Maas vraagt om mogelijk goede ideeën en ervaringen door te geven, zodat dat op de website kan worden aangevuld, ter ondersteuning van anderen: info@protestantsekerk.nl

Ook het samen zingen door aanwezige kerkgangers is nog niet aan de orde. Klik hier voor ‘vieren zonder gemeentezang’.

Pinksteren

Van der Maas wenst iedereen voor de komende tijd, op weg naar het feest van Pinksteren, veel moed, inspiratie en wijsheid onder Gods zegen en besluit zijn brief als gewoonlijk met de tekst van een lied, het eerste couplet van ‘Groot is uw trouw, o Heer’ uit het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, lied 885:

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader,
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.

Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.