Inspiratiedag: Geloof en Duurzaamheid

MIDDELHARNIS – Veel mensen maken zich zorgen over de toekomst van de aarde en de teloorgang van de schepping. Ze vragen zich af of hun groene gedrag ertoe doet en of er nog wat te redden valt. Wat valt er vanuit het geloof en de Bijbel te zeggen over duurzaamheid en onze omgang met de schepping? Wat is onze rol als mens, in Gods wereld? Hoe vinden wij een weg in het woud aan tegenstrijdige berichten en adviezen? Hoe houden wij het hoofd koel maar de harten warm? Over dit en meer wordt uitgebreid gesproken tijdens de Delta Inspiratiedag in Middelharnis op 5 november 2022.

Theanne Boer, diaken in de Protestantse gemeente Driewegen – Ellewoutsdijk – Ovezande verdiepte zich in het milieuvraagstuk toen zij trouwde met een ecoloog en naar Zeeland verhuisde. Als tekstschrijver en redacteur is zij betrokken bij verschillende publicaties over dit onderwerp, zoals de Groene Bijbel en de Michacursus. Ze schreef het boekje ‘Hoe kan ik groener leven’ en het kinderboek ‘Kleur je wereld groen’. Samen met haar man richtte zij de Zeeuwse afdeling van de internationale christelijke natuurbeweging A Rocha op.

Groen met kinderen

Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de Nederlandse kinderen zich zorgen maakt over het klimaat en de toekomst van onze planeet. Een manier om als ouders met die zorgen om te gaan is kinderen tools in handen te geven om zelf wat te doen. Maar hoe doe je dat? Hoe geef je als gezin je groene ambities vorm? Wat zijn haalbare acties en hoe betrek je je geloof daarbij?

Theanne Boer schreef het kinderboek ‘Kleur je wereld groen’, een kleurrijk lees-, kijk- en doeboek voor kinderen. De zeven scheppingsdagen vormen de kapstok voor het bespreken van de pracht van de schepping en onze opdracht om voor haar te zorgen. Theanne is diaken in de Protestantse gemeente Driewegen – Ellewoutsdijk – Ovezande en geeft regelmatig gastlessen op basisscholen in Zeeland over dit onderwerp.

Kerk & Duurzaamheid: meer dan zonnepanelen

Lydia van Maurik, medewerker duurzaamheid van de Protestantse Kerk, denkt met deelnemers na over hoe een gemeente duurzamer kan worden, zowel qua energiehuishouding, maar ook bijvoorbeeld door anders met geld / reserves om te gaan om ook in dat opzicht toekomstgericht kerk te zijn.

Speeddates met 4 Groene Kerken uit de classis Delta

Verschillende gemeenten in de classis zijn volop bezig met vragen over duurzaamheid en hoe zij zich kunnen inzetten om ‘groene kerk’ te zijn. Een aantal van hen is aanwezig om via verschillende thema’s daarover te vertellen: PG De Open Hof Oud Beijerland, PG Oost – Souburg, PG Kapelle – Biezelinge en PG De Verbinding (Breskens, Groede, Waterlandkerkje en Schoondijke).

speeddates

1 Energie en klimaat

Bij de speeddate ‘Energie en klimaat’ komen de gevolgen van de klimaatverandering en wat mensen zelf kunnen doen, uitgebreid aan bod. De uitstoot van CO2 door gebruik van fossiele brandstoffen veroorzaakt een stijging van de temperatuur, waardoor het klimaat verandert. En dat is een bedreiging voor het leven op aarde. Vanuit de Bijbelse boodschap – de mens heeft als rentmeester zorg voor de aarde als Gods schepping – hebben de Groene Kerken de overtuiging dat geloof en verduurzaming alles met elkaar te maken hebben. De Groene Kerken-geloofsgemeenschappen zetten concrete stappen in verduurzaming, die kunnen reiken tot in kerkelijke gebouwen, eigen woonsituaties en leefwijze. Bij de Groene Kerken actie zijn in ons land inmiddels ongeveer 400 geloofsgemeenschappen van allerlei gezindten aangesloten.

2 Schepping en Natuur

De speeddate ‘Schepping en natuur’ besteedt aandacht aan hoe je buiten in de natuur het wonder van Gods schepping kunt ervaren en geloofsinspiratie kunt opdoen. Het thema ‘Schepping en natuur’ leent zich bovendien goed om er samen met de hele gemeente wat mee te doen. Daarbij valt te denken aan de kerktuin, wandelingen of activiteiten met de kinderen.

3 Omgaan met geld

De speeddate ‘Omgaan met geld’ richt zich met een kritische blik op geld. Een Groene Kerk neemt de verantwoordelijkheid voor het duurzaam omgaan met mens en milieu. Dat heeft gevolgen voor hoe moet worden omgegaan met het geld, dat enerzijds aan de zorg van diaconie en college van kerkrentmeesters is toevertrouwd en anderzijds vraagt om een kritische blik ten aanzien van de bestedingen.

4 De gemeente betrekken bij Groene Kerk

De speeddate ‘De Gemeente betrekken’ behandelt hoe een groene kerk het groen-zijn kan laten doorwerken via de gemeenteleden. Als een kerk het predicaat ‘Groene Kerk’ verwerft, is dat nog maar het begin. De impact is veel groter, als gemeenteleden ook in hun dagelijks leven bezig zijn met vergroening.

Challenge 2050, op weg naar een duurzame samenleving

In 2050 zijn de tieners en twintigers van nu de stuurlui van de samenleving. Wat moet er voor jonge mensen veranderen op weg naar 2050. Welke erfenis willen zij van de huidige generatie(s) overnemen?
Wij zoeken in Zeeland minstens 20 groepjes jonge mensen van pakweg 15 -25 jaar die daar een half jaar aan willen werken. Het onderwerp kies jezelf: dat kan groot zijn: ‘Hoe moet de natuur in Zeeland eruit zien’. Of kleiner: Hoe kan onze sportvereniging / jeugdhuis in 2050 energieproducerend zijn? Of noem maar op….. Dat is dromen en denken over de toekomst, maar wel met de voeten op de grond: de eerste vijf stappen naar 2050 moeten concreet worden! Meer weten? Kom naar de stand van de initiatiefgroep en praat met oud gedeputeerde Marten Wiersma, gemeentelid PG ‘s Heer Hendrikskinderen.

Samenvattend:
Dit zijn de workshops die tijdens de Delta Inspiratiedag over dit onderwerp gevolgd kunnen worden:

  • Workshop: Geloof en Duurzaamheid, de plaats van de mens in de schepping, met medewerking van Theanne Boer.
  • Workshop: Groen met kinderen, met medewerking van Theanne Boer.
  • Workshop ‘Kerk & Duurzaamheid: meer dan zonnepanelen’ met medewerking van Lydia van Maurik.
  • Speeddates met vier Groene Kerken uit de classis Delta
  • Loket op het plein: Challenge 2050, op weg naar een duurzame samenleving, met medewerking van Marten Wiersma.

KLIK HIER OM TERUG TE GAAN NAAR HET HOOFDVERHAAL OVER DE DELTA INSPIRATIEDAG.