Voorbereiding Delta Inspiratiedag bijna rond

MIDDELHARNIS –  De voorbereidingen voor de Delta Inspiratiedag in Middelharnis op zaterdag 5 november 2022 zijn in volle gang. Het hoofdthema van deze Delta Inspiratiedag is ‘toekomstgericht kerk-zijn’, waarbij als belangrijke draad door het programma heen is geweven: ‘levend geloof’ met onder andere een stilteplek en wake tocht. Het hoofdthema zal in herkenbare en vernieuwende werkvormen door de dag heen behandeld worden over verschillende deelonderwerpen.

De Inspiratiedag wordt gehouden in de Christelijke Scholengemeenschap Prins Maurits, Koningin Julianaweg 57 in Middelharnis. Van te voren opgeven voor workshops / presentaties is niet nodig, u kunt op de dag zelf routes volgen en keuzes maken aan welke onderdelen, naast de inspiratiemarkt, u meer tijd wilt besteden. Bij de meeste onderdelen kunt u vrij in- en uitlopen. De Inspiratiedag wordt u gratis aangeboden door de classis Delta en de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.

De belangrijkste doelstellingen van deze dag – bedoeld voor alle ambtsdragers, taakdragers en andere belangstellenden in de classis – zijn elkaar inspireren, informeren, bemoedigen, ontmoeten en genieten van inhoud en elkaar. De Inspiratiedag zal worden geopend en afgesloten met lied, lezing en gebed waaraan verschillende personen uit kerk, classis en gemeenten medewerking zullen geven. Uit de landelijke kerk zullen synodepreses ds Marco Batenburg en ds Karin van den Broeke (Kerk in Actie) aanwezig zijn.

Thema en grondtoon

Het hoofdthema van deze Delta Inspiratiedag is ‘toekomstgericht kerk-zijn’, waarbij ‘levend geloof’ de dragende grondtoon is door de dag heen. Maar we geven u ook op een aantal momenten de gelegenheid om hier bewust bij stil te staan, door onder andere een continu geopende stilteplek en ruimte voor het lopen van een mini wake tocht en zangworkshops met medewerking van onder anderen Marianne van Dijke en Christa de Pagter. Tijdens de lunchtijd zal er muzikale inbreng zijn van de interculturele zanggroep van GO church.

Het programma ziet er als volgt uit:

9.00 – 10.00 uur:    Inloop met koffie / thee
10.00 – 10.45 uur:  Plenaire opening / viering
11.00 – 14.45 uur:  Doorlopend aanbod van workshops/ presentaties/ inspiratiemarkt, met daarbij volop ruimte voor ontmoeting en gesprek
12.00 – 14.00 uur: Gratis lunch
15.00 – 15.30 uur: Plenaire afsluiting / viering in Aula
15.30 – ?uur:          Na- en doorpraten met een drankje

Deelonderwerpen:

Samen lichter kerk-zijn

 • Workshop: Werken aan samenwerken: weerbarstige vreugde met medewerking van  Bart van Noord en Arie van der Maas
 • Workshop: VVV, Verschillen Verrijken Veranderen met medewerking van Egbert van der Stouw
 • Workshop: Kleine gemeenten en lichter kerk zijn in de praktijk – met medewerking van Burret Olde

KLIK HIER voor nadere informatie over de workshops Samen lichter kerk-zijn.

Jonge generaties

 • Missionair jeugdwerk’ met medewerking van Youth for Christ (YFC) met buiten een straatbus en pannakooi en binnen een gesprekstafel om door te praten over dit thema en de diverse mogelijkheden.
 • Workshop over ‘geloofsleren jonge generaties’ en een workshop ‘Gemeente-zijn met jonge generaties’ (groeiplan) – met medewerking van de Hervormd Gereformeerde Jeugd Bond (HGJB).
 • Toekomstgericht kerk-zijn met Jonge Generaties, tentoonstelling en gesprekstafel met betrekking tot het thema, met medewerking van Jong Protestant.

KLIK HIER voor meer informatie over deze presentaties en workshops Jonge generaties.

Kerk naar buiten

 • Presentatie over ‘intercultureel pionieren’, met medewerking van twee pioniersplekken uit de classis Delta: Huis van Vrede (Goes) en GO Church (Goeree Overflakkee).
 • Presentatie over ‘Vernieuwend aan de slag met kinderen en jongeren’ met medewerking van twee initiatieven uit de classis Delta: JOTA Jong (Oostburg) en Kliederkerk / Kids op Zolder Hoek.
 • Workshop: ‘Kerk op het Dorp’ met medewerking van Betsy Nobel.
 • Workshop: Diaconale presentie (plekken), met medewerking van Jonna van den Berge.

KLIK HIER voor nadere informatie over de workshops Kerk naar buiten.

Groene kerken

 • Workshop: Geloof en Duurzaamheid, de plaats van de mens in de schepping, met medewerking van Theanne Boer.
 • Workshop: Groen met kinderen, met medewerking van Theanne Boer.
 • Workshop ‘Kerk & Duurzaamheid: meer dan zonnepanelen’ met medewerking van Lydia van Maurik.
 • Speeddates met vier Groene Kerken uit de classis Delta
 • Loket op het plein: Challenge 2050, op weg naar een duurzame samenleving, met medewerking van Marten Wiersma.

KLIK HIER voor meer informatie over de workshops Groene kerken.

Kerk-in-Actie / Delta voor Indonesië

 • Workshop: ‘Indonesië en diaconaat: lessen van ver’, met medewerking van Henriëtte Nieuwenhuis (voormalig medewerkster Kerk in Actie).
 • Workshop: ‘Anders en slimmer organiseren’ met medewerking van Nic Rijnbende
 • Workshop: ‘Delta voor Indonesië’ alles wat je over dit project wilt weten. Met medewerking van de classicale ZWO-groep uit de classis Delta.
 • Loket op het plein: Delta voor Indonesië

KLIK HIER voor meer informatie over de workshops Delta voor Indonesië.

Kerkbeheer

 • Workshop ‘Kerkrentmeesterlijk Beheer, met medewerking van de Vereniging Kerkrentmeesterlijke Beheer (VKB).
 • Workshop ‘FRIS en solvabiliteit; , met medewerking van het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB)
 • Loket op het plein door Bureau Steunverlening Protestantse Kerk met informatie over steunaanvragen en subsidie aanvragen bij de Solidariteitskas.

KLIK HIER voor meer informatie over de workshops Kerkbeheer.

Praktische informatie

 • De Inspiratiedag in Middelharnis op 5 november wordt u gratis aangeboden door de classis Delta en de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Een vrijwillige bijdrage in één van de aanwezige collectebussen of het overmaken van een gift op IBAN-nummer NL 79 RABO 0373 7141 22 t.n.v. Classis Delta ovv Inspiratiedag wordt zeer op prijs gesteld.
 • Tussen de middag wordt een gratis lunch aangeboden
 • Er is georganiseerd busvervoer vanuit het zuidelijke deel van de classis met als opstapplaatsen Terneuzen (busstation), Middelburg (De Mortiere), Goes (Stationspark / achterzijde NS Station) en Zierikzee (busstation Zierikzee Sas). Bijdrage €10,= contant af te rekenen in de bus. Opgave via aanmelding.
 • Van te voren opgeven voor workshops / presentaties is niet nodig, u kunt op de dag zelf routes volgen en keuzes maken aan welke onderdelen, naast de inspiratiemarkt, u meer tijd wilt besteden. Bij de meeste onderdelen kunt u vrij in- en uitlopen.

Registreer je voor deze Inspiratiedag via onderstaande aanmeldknop: