Inspiratiedag: Kerkbeheer

MIDDELHARNIS – Tijdens de Delta Inspiratiedag in Middelharnis op 5 november 2022 wordt voor kerkrentmeesters en anderen die geïnteresseerd zijn in kerkbeheer, voorlichting gegeven vanuit vanuit het CCBB (Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken). Ook de VKB (Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer) is aanwezig.

Kerkrentmeesterlijk Beheer

Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) geeft acte de présence en verzorgt een workshop over een aantal belangwekkende thema’s voor het kerkbeheer mede met het oog op de toekomst van kerk-zijn.

FRIS en solvabiliteit

Medewerkers van het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) verzorgen een workshop over de richtlijn solvabiliteitsverklaring en het gebruik van het rapportagesysteem FRIS als hulpmiddel voor het indienen van begrotingen, jaarrekeningen en meerjarenbegrotingen.

Informatie over steunaanvragen en subsidieaanvragen

Bureau Steunverlening Protestantse Kerk staat met een loket op de informatiemarkt om geïnteresseerden van informatie te voorzien over steunaanvragen en subsidieaanvragen bij de Solidariteitskas.

Samenvattend:
De volgende workshops over kerkbeheer kunnen worden gevolgd:

  • Workshop ‘Kerkrentmeesterlijk Beheer, met medewerking van de Vereniging Kerkrentmeesterlijke Beheer (VKB).
  • Workshop ‘FRIS en solvabiliteit; , met medewerking van het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB)
  • Loket op het plein door Bureau Steunverlening Protestantse Kerk met informatie over steunaanvragen en subsidie aanvragen bij de Solidariteitskas.

KLIK HIER OM TERUG TE GAAN NAAR HET HOOFDVERHAAL OVER DE DELTA INSPIRATIEDAG.