Kerk bruist tijdens coronacrisis

door Wim Staat

SEROOSKERKE – Terwijl het openbare leven afgelopen voorjaar bijna stilviel was de Johanneskerk in Serooskerke (W) juist een toonbeeld van leven en activiteit. Dat kwam doordat de komst van de coronacrisis samenviel met de verbouwing en herinrichting van het kerkgebouw der Protestantse gemeente.

Ds Petra van Oosten bij ‘haar’ Johanneskerk in Serooskerke (W).

In één van de nieuwe vergaderzalen van de kerk vertelt dominee Petra van Oosten mij enthousiast over deze periode. Een legertje vrijwilligers vanuit de gemeente en het dorp verleende spontaan medewerking aan het welslagen van het karwei. Dat gebeurde door letterlijk de handen uit de mouwen te steken. Er is enorm veel werk verzet en er was veel deskundigheid in huis. Daardoor kon er veel op de kosten bespaard worden. Het was een half jaar lang een gaan en komen van werkers en belangstellende passanten. En dat gaf een groot gevoel van saamhorigheid. Vanwege de coronacrisis moest er op een gegeven moment zelfs worden ingegrepen om de mensen op afstand te houden.

Dominee Van Oosten gaat samen met haar collega Pascal Handschin voor tijdens de oecumenische viering van Geloof in Zeeland, die 29 november, eerste Adventszondag, door Omroep Zeeland wordt uitgezonden. Zij draagt de oecumene, het dure woord voor samenwerking tussen kerken, een warm hart toe. Sterker nog, het is haar met de paplepel ingegoten.

Stoelen en banken

Wie het oude interieur van de Serooskerkse Johanneskerk nog voor ogen had ziet direct één groot verschil met het nieuwe aanzicht. De banken maakten plaats voor stoelen. Zodoende kwam er veel meer ruimte voor de tuun, het Zeeuwse woord voor het liturgisch centrum. Je kunt stoelen bovendien verplaatsen en zo de inrichting aanpassen aan activiteiten, waardoor je ook meer met de kerk kunt doen.

De nieuwe aanbouw aan de noordzijde van het gebouw bevat veel glas. Dat is bewust zo gedaan. De kerkelijke gemeente wil namelijk transparant zijn naar buiten toe. Wanneer de tuin klaar is wordt die toegankelijk voor iedereen. Ook dat past in de filosofie van ‘kerk zijn van en voor het hele dorp’.

Lockdown

De vernieuwde Johanneskerk tijdens de dienst van 8 november 2020.

De aandacht die de kerk trok tijdens de verbouwing was een mooie opsteker. Dat poetst niet weg dat de lockdown ook in Serooskerke hard aan kwam. Men besloot vrijwel direct om op zondagochtend een kort ochtendgebed uit te zenden. Om als gemeente verbonden te blijven én om biddend betrokken te blijven op de wereld. De opname moest op de dag ervoor gedaan worden wegens overbelasting van de kerkomroep op zondagochtend. Liederen werden gebruikt van Nederland Zingt.

,,Daar stond je dan, samen met de geluidsman met het zicht op louter lege banken in de Petruskerk. Daar kwam nog bij dat we in deze periode afscheid moesten nemen van dit kerkgebouw.* Intussen zijn de diensten hervat met een maximaal aantal bezoekers van dertig. Het komt regelmatig voor dat er meer aanmeldingen zijn. Dan moeten we dus mensen teleurstellen.’’

,,Het is geweldig dat we sinds begin juli de diensten met beeld kunnen uitzenden via Kerkdienst Gemist. Ik hoor van diverse mensen dat je veel sterker bij een viering bent betrokken wanneer je deze kunt zien, dan wanneer deze alleen te beluisteren is. Een mooie bijkomstigheid is dat mensen voor wie de drempel van de kerkdeur te hoog ligt de dienst nu toch kunnen volgen. Dat neemt allemaal niet weg dat het jammer is dat momenteel slechts een deel van de gemeente kan samenkomen. Geloof speelt zich altijd af in de relatie tot de A(a)nder. In die ontmoeting leren we van elkaar, worden lief en leed gedeeld en spiegelen we ons leven aan de verhalen uit de Schrift. Mensen missen de diensten dus enorm. Dat geldt ook voor het koffie drinken, het onbelemmerd met elkaar kunnen praten en ook voor de gemeentezang. Elke dienst is er een klein zanggroepje in steeds weer wisselende samenstelling. Maar het niet kunnen meezingen blijft zeer doen.”

Creativiteit

De coronacrisis deed in Serooskerke ook onvermoede creativiteit opborrelen. Zo kwam een jongere op het idee om een kleurplaat in het dorp te verspreiden die de mensen als paasgroet voor de ramen konden hangen. Een ouderling ging met appelflappen langs de deuren en knoopte en passant gesprekken aan. Omdat Eeuwigheidszondag ook niet normaal kon worden gevierd kregen de leden een pastorale brief, die vergezeld ging van een waxinelichtje dat men zelf kon ontsteken om dierbaren te gedenken. In de adventstijd wordt de kerk op zaterdagmiddag opengesteld. En in de week voor Kerstmis is een concertachtig optreden bedacht dat wordt uitgezonden via Kerkdienst Gemist.

Petra van Oosten voelt zich thuis in haar gemeente waar voor alle mogelijk taken mensen beschikbaar zijn. Ze wil ook niet somberen over de vraag wat de crisis op langere termijn voor gevolgen heeft voor de kerk. ,,De oproep om te doen wat je hand vindt om te doen blijft recht overeind staan. Doe waartoe je bent geroepen en maak je niet druk om wat je eten of drinken zult, zoals Jezus zegt in Matteüs 6. Anders kom je namelijk niet meer toe aan het zoeken van Gods rijk en Zijn gerechtigheid.”

Petra van Oosten (10 juli 1965) verbond zich op 4 september 2005 aan de Protestantse Gemeente van ’s Heer Hendrikskinderen. Zij is sinds 15 september 2013 gemeentepredikant in Serooskerke (W)

Herinneringen aan de Petruskerk

*Na de eenwording tot Protestantse gemeente Serooskerke bleven de Petruskerk aan de Dominee van Wouwestraat en de Johanneskerk aan de Noordweg beide in gebruik. De eerste is in 1953 gebouwd voor de toenmalige Gereformeerde Kerk. De 16e eeuwse Johanneskerk behoorde aan de Nederlandse hervormde gemeente.  Deze is sinds de zomer van dit jaar het enige kerkgebouw van de PG Serooskerke. De Petruskerk geeft nu onderdak aan Hervormde gemeente Het Kruispunt. Voor het afstoten van het gebouw maakte de PG opnames van gesprekken met leden die veel herinneringen hebben aan het gebouw. Ook verscheen er een speciale uitgave van het kerkblad waarvoor gemeenteleden en oud-predikanten foto’s, anekdotes, herinneringen aan bepaalde activiteiten en gebeurtenissen konden inzenden.

Lees meer over Serooskerke op Staatspareltjes.nl: Serooskerke is van goud, zilver en ijzer