Kerk heeft grote aarzelingen bij 2G

WEMELDINGE-UTRECHT – De landelijke Protestantse Kerk heeft grote aarzelingen bij het gebruik van de 2G-maatregel. Persoonlijke vrijheid en collectief belang botsen hier met elkaar, zo schrijft landelijk scriba ds René de Reuver in een artikel van 17 november 2021 waarin hij ingaat op de huidige polariserende toon in de samenleving en het debat over de mogelijke 2G-maatregel. ,,Persoonlijke vrijheid is een belangrijke christelijke waarde en ieder mens is waardevol in Gods ogen.  Het is de verantwoordelijkheid van de overheid en van onszelf om persoonlijke vrijheid en collectief belang niet tegenover elkaar uit te spelen maar in balans te houden om goed met elkaar te kunnen samenleven.’’

Woensdagmiddag 17 november 2021 kwam de landelijke kerk met een bericht naar buiten (onder verwijzing naar de verklaring van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken CIO), waarin wordt geattendeerd op de anderhalve metermaatregel, het gebruik van mondkapjes bij verplaatsing en beperking van groepsgrootte van kerkelijke bijeenkomsten die thuis plaatsvinden (maximaal 4 personen). Ook wordt geadviseerd samenzang tijdens de kerkdiensten ingetogen te doen. (klik hier)

Zingen

Deltaclassispredikant Arie van der Maas schrijft in een vervolg op zijn brief van vrijdag 12 november (klik hier) in een mail aan predikanten, kerkelijk werkers en kerkenraden in de classis dat het hier niet gaat om een generieke oproep om nu al het zingen op te schorten (de situatie is immers anders dan een jaar geleden), maar wel om het dringende verzoek om terughoudendheid te betrachten en mogelijke beperkingen door te voeren, zeker in kleine ruimtes.

Zorgzaamheid

ds René de Reuver. foto Eljee Bergwerff

Ds Van der Maas verwijst daarbij ook naar de bijdrage van landelijk scriba ds René de Reuver in de rubriek Protestants Perspectief van woensdag 17 november. (klik hier), waarin deze, geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus, als kerk pleit voor zorgzaamheid, voor onszelf en voor elkaar. Ds De Reuver gaat in zijn artikel in op de groeiende onverdraagzaamheid in de samenleving. De meningen over hoe het virus moet worden bestreden, zijn in zijn ogen een gevaarlijke splijtzwam geworden en het onbegrip voor mensen die zich niet laten vaccineren wordt steeds groter. ,,Als kerk kunnen wij niet overzien welke maatregelen in deze huidige situatie het meest adequaat zijn. We zijn ons er wel van bewust dat de aangekondigde 2G-maatregel een heel fors middel is dat grote impact heeft op de samenleving en tegenstellingen daarin verscherpt.’’

Geen controle

Ds De Reuver stelt dat het invoeren van 2G- of 3G-maatregelen voor het bijwonen van een kerkdienst níet past bij de kerk, want ‘in Gods huis is iedereen welkom, zonder een vorm van controle bij de ingang’. Hij vindt dan ook dat we naar elkaar moeten blijven luisteren, en het gesprek en het debat in alle openheid en kwetsbaarheid met elkaar moeten voeren, om te zoeken naar wat heilzaam is voor jou, voor die ander en voor het geheel van de samenleving. Het geding om de waarheid, of het gesprek over wel of niet vaccineren moeten dus niet uit de weg worden gegaan, maar verdraagzaamheid daagt ons uit om de ander ‘ver’ te dragen. ,,Daartoe worden we geroepen, omdat Gods liefde niemand afschrijft.’’

Paulus

,,Laten we elkaar dragen, in onderlinge verbondenheid, zonder iemand uit te sluiten. Verdraagzaamheid en respect zijn geen softe woorden maar vormen een grote uitdaging. Het roept ons op om het met elkaar uit te houden, om elkaars lasten en lastigheden te dragen. Paulus voegt hieraan toe dat we zo de wet van Christus vervullen (Galaten 6:2). Dit vraagt om een genadige houding.’’